Certificat de conformité

FECEC, Junts contra el càncer

est en conformité avec le HONcode

Logo certificat HONCode
1 an

Validité du certificat: valide jusqu'à Feb 2019

www.juntscontraelcancer.cat Voir le site

Logo certificat HONCode
Numéro d'identification HONcode:

HONConduct514416

Date de revue initiale:

23 Nov 2017

Validité du certificat:

valide jusqu'à Feb 2019

Date de dernière visite

11 Feb 2018
Voir le logo HONcode sur le site

Contenus identifiés par l'équipe HONcode

Les éléments ci-dessous sont un échantillon des contenus identifiés par l'équipe HONcode à une date précise qui contribuent à la justification du respect des 8 principes éthiques.

Els continguts de www.juntscontraelcancer.cat son redactats i revisats pel ‘Consell Editorial’, format per:
Direcció:
Dr. Ramon Maria Miralles, Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, Especialista en Obstetricia i Ginecología, Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. President FECEC.
Dr. Eduard Batiste-Alentorn, Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Oncología Mèdica. Secretari FECEC.
Coordinació:
Sra. Clara Rosàs Sabé, llicenciada en Ciencies Empresarials i Màster en direcció i administració d’empreses per ESADE. Gerent FECEC.
Redacció de Continguts:
Sra. Laura Morral Quintana, llicenciada en periodisme. Comunicació FECEC.
 

(03 Feb 2018) - Lien

'El contenido y la información de este sitio web sólo tiene carácter informativo y divulgativo, y no constituye asesoramiento ni diagnóstico médico de ningún tipo.'
 

(25 Nov 2017) - Lien

Política de Protecció de dades
Per accedir a algunes de les pàgines i continguts d’aquest web, cal proporcionar diverses dades de caràcter personal, que la FECEC tractarà de forma automatitzada.
Les dades que ens ha facilitat passaran al fitxer registrat a l´Agencia de Protecció de Dades, amb el núm 2071560529, del que es propietària i responsable la Federació Catalana Entitats contra el càncer. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d´accedir al fitxer, com també els drets de rectificació, cancel•lació, oposició i revocació del consentiment, d´acord amb el que s´estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades.
Per tal d´exercir aquests drets, cal notificar-ho mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili social de FECEC o a l’ adreça de corre-e que consten en la informació general d’aquest AVÍS , indicant el dret que es vol exercir.
(...)
En aquest web, les cookies de tercers són de Google, de manera que puguem utilitzar l’eina Google Analytics:
www.google.com / analytics i www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html .
 

(25 Nov 2017) - Lien

Seules les données pour un échantillon sont affichées parmi tous ceux sélectionnés.

Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
 

(25 Nov 2017) - Lien

Página web actualizada 24/07/2017
 

(21 Jan 2018) - Lien

Ce principe n'est pas applicable au site. 

Contacte
 

(25 Nov 2017) - Lien

www.juntscontraelcancer.cat/wp- content/uploads/2018/01/PRESSUPOST-2018-WEB.pdf

Acuerdos y convenios. La FECEC recibe subvenciones públicas por parte de diferentes organismos oficiales. Podéis consultar la lista de ayudas recibidas los años 2015 y 2016. Lista de subvenciones.
 

(03 Feb 2018) - Lien

La FECEC declara que aquest web no allotja publicitat.
 

Le contenu de ce certificat HONcode a été collecté par la Fondation HON et ne peut pas être utilisé sans permission préalable.

responsive devices

Signification du HONcode

Le certificat de la fondation Health on the Net (HON) garantit que ce site Web est conforme aux 8 principes du Code de Conduite HONcode établis par la fondation HON, à la date de certification indiquée ci-dessus. Le responsable du site s'est engagé à ce que son site respecte les huit principes éthiques durant la validité du certificat.

Cependant, malgré le système de plaintes mis en place, la revue périodique et les systèmes de surveillance automatiques des sites certifiés pour garantir au maximum la conformité d'un site Web certifié avec les principes éthiques HONcode, il est impossible d'écarter tous les risques d'incohérence qui peuvent apparaître.

La fondation HON et/ou ses partenaire(s) ne sera/seront en aucun cas responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les sites Web certifiés. De même, la fondation et/ou ses partenaire(s) ne peut/peuvent être tenue(s) responsable du contenu de ces sites Web certifiés. Que ce soit l'information qui y est dispensée, ou de tout autre site Web accessible depuis un site certifié par un lien hypertexte ou par l'information des tiers.

Le site Web certifié est responsable pour le contenu de son site, sauf disposition contraire par la loi.

Plus d'informations à propos du HONcode?
responsive devices

Editeurs de sites de santé

Vous avez votre propre site web ?

Demandez la certification HONcode!

Demande de certification

Information Santé de confiance!

Cherchez dans les sites de confiance HONcode:

 

Téléchargez la Toolbar gratuite HONcode
barre d'outils HONcode

La barre d'outils HONcode est facile à télécharger et à ajouter à votre navigateur Internet. Elle est connectée en temps réel au serveur de HON afin de vérifier le statut de la certification des sites médicaux et de santé. Elle ne collecte aucune information personnelle et ne contient aucun 'spyware' ou autres fonctions cachées.

Téléchargez

Vidéo d'information sur le HONcode

Youtube Channel

Providing you with trustworthy health information

Youtube Channel