Certificat de conformité

Dutch Lymphedema Network

est en conformité avec le HONcode

Logo certificat HONCode
14 ans

Validité du certificat: valide jusqu'à Jan 2019

www.lymfoedeem.nl Voir le site

Logo certificat HONCode
Numéro d'identification HONcode:

HONConduct352738

Date de revue initiale:

18 May 2004

Validité du certificat:

valide jusqu'à Jan 2019

Date de dernière visite

24 Jan 2018
Voir le logo HONcode sur le site

Contenus identifiés par l'équipe HONcode

Les éléments ci-dessous sont un échantillon des contenus identifiés par l'équipe HONcode à une date précise qui contribuent à la justification du respect des 8 principes éthiques.

Over NLNet
Raad van Advies
De raad van advies is sinds september 2016 als volgt samengesteld:
De heer Dr. R.J. Damstra, voorzitter
Mevrouw M.G.L. Lauret-Roemers, oncologisch en oedeemfysiotherapeut, namens de NVFL
Mevrouw E. Brouwer, namens SLCN
De heer R. Bot, directeur Varitex
Mevrouw C. Feenstra-Verbruggen, huid- en oedeemtherapeut, namens de NVH
Mevrouw G. van der Heide-Schoon, namens de BVN
Mevrouw J. Verhoeff-Braat, patiëntenvertegenwoordiger
Mevrouw Drs. E. van Dorst, gynacologisch oncoloog
Mevrouw E. Butter, verpleegkundige UMC Utrecht
 

(24 Jan 2018) - Lien

Doel van de website
Deze pagina's zijn NIET opgezet om te voorzien in specifieke medische informatie. Wanneer u vermoedt dat u een medische aandoening heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.
 

(24 Jan 2018) - Lien

Privacy verklaring
Privacybeleid
Deze website is opgericht en wordt beheerd door het Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem (NLNet). NLNet heeft dit privacy statement gemaakt om duidelijk te maken dat wij belang en waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website.
Google Analytics
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie wordt niet met derden gedeeld.
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site.
The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.
For further information on the privacy policy concerning Google Analytics, please go here: www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 

(24 Jan 2018) - Lien

Seules les données pour un échantillon sont affichées parmi tous ceux sélectionnés.

Bron: Omgaan met lymfoedeem, A. Vinjé-Harrewijn, A. Van Beek en P. Haspels
 

(24 Jan 2018) - Lien

Laatst bijgewerkt: 15 juni 2016
 

(24 Jan 2018) - Lien

Ce principe n'est pas applicable au site. 

Er is een probleem met deze website
Heeft u een probleem met de website, meld dit svp via
 

(24 Jan 2018) - Lien

Website
Het onderhoud van de website van NLNet wordt gefinancierd uit algemene middelen.

Financiering
Om de activiteiten van NLNet te kunnen bekostigen is geld nodig. Ondanks dat we bijna alleen met vrijwilligers werken en we onze vaste lasten zo laag mogelijk houden, heeft NLNet inkomsten nodig. Daarvoor hebben we een aantal bronnen:
Donateurs
NLNet heeft twee categorieën donateurs, patiënten en zorgverleners. Het lidmaatschap van NLNet bedraagt voor patiënten € 40,00 per jaar. Therapeuten/artsen/andere professionals betalen € 60,- per jaar. Bij betaling via automatische incasso geldt een korting van € 5,00, waardoor de bedragen respectievelijk € 35,00 en € 55,00 per jaar worden. Er zijn ook donateurs die een hoger bedrag overmaken.
Erfenissen en legaten
Regelmatig krijgt NLNet een donatie uit een erfenis of legaat. Daar NLNet een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, hoeven we over deze bedragen geen belasting te betalen.
Advertentie inkomsten
In ons tijschrift Lymfologica wordt geadverteerd door bedrijven die werkzaam zijn rondom lymfoedeem en lipoedeem en die de activiteiten van NLNet willen ondersteunen. Per jaar worden met de adverteerders afspraken gemaakt over advertenties en kosten. Met deze inkomsten worden de kosten voor het produceren en verspreiden van het blad nagenoeg gedekt.
PGO subsidie
Fonds PGO is een onderdeel van uitvoeringsorganisatie CIBG dat namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidies verstrekt aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties in Nederland. NLNet vraagt jaarlijks op basis van een activiteiten- en kostenplan subsidie aan bij het Fonds PGO. Tot nu toe worden onze aanvragen steeds gehonoreerd. Door bezuinigen vanuit de Rijksoverheid zal het maximale subsidie bedrag vanuit het fonds de komende jaren fors dalen. Met het zicht op die ontwikkeling wil NLNet haar eigen inkomstenbronnen verder gaan versterken.
Activiteiten
Voor een aantal activiteiten dat NLNet voor patiënten en de mensen in hun omgeving organiseert, vragen wij aan deelnemers een bijdrage in de kosten. De rest van de kosten betaalt NLNet uit algemene middelen.
Website
Het onderhoud van de website van NLNet wordt gefinancierd uit algemene middelen.
 

(24 Jan 2018) - Lien

Openheid in advertentie en redactioneel beleid
De redactie van deze website is onafhankelijk en de site bevat geen reclame.
 

Le contenu de ce certificat HONcode a été collecté par la Fondation HON et ne peut pas être utilisé sans permission préalable.

responsive devices

Signification du HONcode

Le certificat de la fondation Health on the Net (HON) garantit que ce site Web est conforme aux 8 principes du Code de Conduite HONcode établis par la fondation HON, à la date de certification indiquée ci-dessus. Le responsable du site s'est engagé à ce que son site respecte les huit principes éthiques durant la validité du certificat.

Cependant, malgré le système de plaintes mis en place, la revue périodique et les systèmes de surveillance automatiques des sites certifiés pour garantir au maximum la conformité d'un site Web certifié avec les principes éthiques HONcode, il est impossible d'écarter tous les risques d'incohérence qui peuvent apparaître.

La fondation HON et/ou ses partenaire(s) ne sera/seront en aucun cas responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les sites Web certifiés. De même, la fondation et/ou ses partenaire(s) ne peut/peuvent être tenue(s) responsable du contenu de ces sites Web certifiés. Que ce soit l'information qui y est dispensée, ou de tout autre site Web accessible depuis un site certifié par un lien hypertexte ou par l'information des tiers.

Le site Web certifié est responsable pour le contenu de son site, sauf disposition contraire par la loi.

Plus d'informations à propos du HONcode?
responsive devices

Editeurs de sites de santé

Vous avez votre propre site web ?

Demandez la certification HONcode!

Demande de certification

Information Santé de confiance!

Cherchez dans les sites de confiance HONcode:

 

Téléchargez la Toolbar gratuite HONcode
barre d'outils HONcode

La barre d'outils HONcode est facile à télécharger et à ajouter à votre navigateur Internet. Elle est connectée en temps réel au serveur de HON afin de vérifier le statut de la certification des sites médicaux et de santé. Elle ne collecte aucune information personnelle et ne contient aucun 'spyware' ou autres fonctions cachées.

Téléchargez

Vidéo d'information sur le HONcode

Youtube Channel

Providing you with trustworthy health information

Youtube Channel