Certificat de conformité

Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi

est en conformité avec le HONcode

Logo certificat HONCode
4 ans

Validité du certificat: valide jusqu'à Dec 2016

www.malformacja.pl Voir le site

Logo certificat HONCode
Numéro d'identification HONcode:

HONConduct162236

Date de revue initiale:

10 Feb 2011

Validité du certificat:

valide jusqu'à Dec 2016

Date de dernière visite

31 Dec 2015
Voir le logo HONcode sur le site

Contenus identifiés par l'équipe HONcode

Les éléments ci-dessous sont un échantillon des contenus identifiés par l'équipe HONcode à une date précise qui contribuent à la justification du respect des 8 principes éthiques.

Michał Michalik
Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi
Wersja 1.1, kwiecień 2009
Dziękuję Karolinie, Agnieszce i Maćkowi za motywację, wsparcie i miłość.
Specjaliści, których nieoceniona i fachowa pomoc przyczyniła się do powstania poradnika:
dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska – specjalista chorób oczu dr n. med. Ewa Szpringer – specjalista dermatolog
lek. med. Dariusz Wyrzykowski – specjalista chirurgii dziecięcej dr Anne M.Comi – Director, Hunter Nelson Sturge-Weber Center,
Kennedy Krieger Institute, Baltimore
 

(25 Dec 2015) - Lien

Informacje zamieszczone na www.malformacja.pl mają na celu uzupełnienie i polepszenie, a nie zastąpienie kontaktu pomiędzy pacjentem (użytkownikiem strony), a jego lekarzem.
 

(26 Nov 2015) - Lien

Strona nie wykorzystuje żadnych mechanizmów zbierania danych osobowych, rejestrowania itp., nie ma również żadnej możliwości przekazywania danych objętych tajemnicą lekarską.
 

(31 Dec 2015) - Lien

Seules les données pour un échantillon sont affichées parmi tous ceux sélectionnés.

Po pierwsze: w książkach
Dodatkowych informacji możecie szukać w bibliografii poświęconej sprawie malformacji i zespołu Sturge-Webera. Nie udało mi się znaleźć polskojęzycznej publikacji w całości poświęconej sprawie, w odróżnieniu od wydawnictw obcojęzycznych (głównie angielskich). Temat jest wzmian- kowany we wszelkich publikacjach o charakterze dermatologicznym (np. z zakresu dermatologii pediatrycznej), ale ze względu na wzmiankowy charakter tych informacji, odradzam zakupy tych encyklopedii, szczególnie biorąc pod uwagę ich cenę.
Lepiej jest ze źródłami dot. laseroterapii, z których godne polecenia są: „Lasery w dermatologii” Sean W. Lanigan, Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2005. Książka w dość czytelny – nawet dla laika – sposób przybliża meandry laseroterapii.
Po drugie: w publikacjach naukowych
Publikacje naukowe dostępne online:
- „Guzy naczyniowe i wrodzone malformacje naczyniowe”
Wyrzykowski D., Bukowski M., Jaśkiewicz J., w: Cancer Surgery, Cancer Surg (e-publ) 2005;1(1): 1-25, dostępne online pod adresem: www.wiktor.netoh.pl/dokumenty/naczyniaki.doc
- „Zastosowanie laserów w chirurgii plastycznej – lasery naczyniowe” Ireneusz P. Siewiera, Mariusz S. Wysocki, Ireneusz T. Łątkowski; z Kliniki Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju Akademii Medycznej we Wrocławiu; w: Wiadomości lekarskie 2007, LX, 3-4, dostępne online pod adresem: www.slam.katowice.pl/wydawnictwa/wiadlek/3-4-2007/s178_siewiera_i.pdf
- „Facts about vascular birthmarks and tumors”
Linda Rozell-Shannon, Glenda N. Ethington z Vascular Birthmarks Foundation, dostępna online pod adresem: www.birthmark.org/pdf/Pamphlet2006.pdf. Publikacja zawiera także listę ciekawych odnośników do innych źródeł.
Publikacje naukowe dostępne w Bibliotece publikacji UM w Poznaniu: www.bg.am.poznan.pl
- „Etiopatogeneza i leczenie jaskry w zespole Sturge-Webera”
Jadwiga Bernardczyk-Meller, Krystyna Pecold. W: - Klin. Oczna 1993 R. 95 nr 3-4 s. 122-124 il. bibliogr. summ.
- „Naczyniak naczyniówki w przebiegu choroby Sturge-Webera –
diagnostyka i leczenie”
Małgorzata Karolczak-Kulesza, Krystyna Pecold, Anna Gotz-Więckowska. W: XXXIX Zjazd Okulistów Polskich. Kraków, 7-10 VI 1998. Streszczenia. [B. m., 1998] s. 67-68.
- „Jaskra w przebiegu zespołu Sturge-Webera”
22
Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi

Anna Gotz-Więckowska, Izabela Kulińska-Niedziela, Małgorzata Karolczak-Kulesza, Krystyna Pecold. W: I Symposium Glaucomatologicum. Wrocław, 16-18 IV 1998. Program i streszczenia. Wrocław, 1998 s. 206-207.
Po trzecie: w Internecie
Strony polskojęzyczne:
polskie forum, bardzo aktywne, za pośrednictwem którego można np. skontaktować się z ekspertem – dr. Dariuszem Wyrzykowskim, autorem wielu publikacji poświęconych naczyniakom, oraz wymienić się spostrzeżeniami, poglądami i kontaktami.
- www.malformacja.pl
to moja, „poradnikowa” strona. Zapewne będzie tam można pobrać niniejszy poradnik, i – o ile pozwolą autorzy – publikacje i różne dodatkowe źródła. Tam również namiary na mnie i aktualne informacje na temat poradnika.
Strony angielskojęzyczne:
- www.birthmark.org lub www.vbfeurope.org
strona fundacji VBF (Vascular Birthmarks Foundation), bardzo obszerna, poświęcona wszelkim zmianom wrodzonym, także malformacjom. Umożliwia m.in. kontakt z ekspertami z całego świata, którzy – czego sam doświadczyłem – odpowiadają na skierowane do nich pytania. Mnóstwo artykułów na interesujące nas tematy. Polecam!
- www.birthmarks.com
bardzo obszerna i rozbudowana strona z mnóstwem treści. Zawiera nawet porady kosmetyczne, pielęgnacyjne oraz listę książek poświęconych sprawie, w tym książek dla dzieci. Jest tam także lista innych źródeł internetowych.
- www.sturge-weber.com
strona Fundacji Sturge-Weber, dużo odnośników i wzruszających (także ilustrowanych filmami) historii.
- www.sturgeweber.kennedykrieger.org
strona Hunter Nelson Sturge Weber Center w Kennedy Krieger Institute, z niezwykle pomocną dr Anne M. Comi na czele.
Strony komercyjne:
- www.candelalaser.com
strona producenta laserów barwnikowych. Choć ma charakter komercyjny, zawiera również ciekawe i obrazowe zdjęcia, ilustracje, filmy i artykuły dotyczące laseroterapii.
- www.supernova.com.pl/elipse
polska strona dystrybutora systemów IPL, wraz z ciekawym opisem tej techniki leczenia oraz wynikami badań.
 

(26 Nov 2015) - Lien

Wersja 1.1, kwiecień 2009
 

(26 Nov 2015) - Lien

Ce principe n'est pas applicable au site. 

Kontakt z autorem poradnika
 

(26 Nov 2015) - Lien

Nasza strona nie zawiera żadnej formy reklamy, nie zawiera jakichkolwiek elementów reklamowych i utrzymywana jest ze środków własnych autora.
 

(31 Dec 2015) - Lien

Nasza strona nie zawiera żadnej formy reklamy, nie zawiera jakichkolwiek elementów reklamowych i utrzymywana jest ze środków własnych autora.
 

Le contenu de ce certificat HONcode a été collecté par la Fondation HON et ne peut pas être utilisé sans permission préalable.

responsive devices

Signification du HONcode

Le certificat de la fondation Health on the Net (HON) garantit que ce site Web est conforme aux 8 principes du Code de Conduite HONcode établis par la fondation HON, à la date de certification indiquée ci-dessus. Le responsable du site s'est engagé à ce que son site respecte les huit principes éthiques durant la validité du certificat.

Cependant, malgré le système de plaintes mis en place, la revue périodique et les systèmes de surveillance automatiques des sites certifiés pour garantir au maximum la conformité d'un site Web certifié avec les principes éthiques HONcode, il est impossible d'écarter tous les risques d'incohérence qui peuvent apparaître.

La fondation HON et/ou ses partenaire(s) ne sera/seront en aucun cas responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les sites Web certifiés. De même, la fondation et/ou ses partenaire(s) ne peut/peuvent être tenue(s) responsable du contenu de ces sites Web certifiés. Que ce soit l'information qui y est dispensée, ou de tout autre site Web accessible depuis un site certifié par un lien hypertexte ou par l'information des tiers.

Le site Web certifié est responsable pour le contenu de son site, sauf disposition contraire par la loi.

Plus d'informations à propos du HONcode?
responsive devices

Editeurs de sites de santé

Vous avez votre propre site web ?

Demandez la certification HONcode!

Demande de certification

Information Santé de confiance!

Cherchez dans les sites de confiance HONcode:

 

Téléchargez la Toolbar gratuite HONcode
barre d'outils HONcode

La barre d'outils HONcode est facile à télécharger et à ajouter à votre navigateur Internet. Elle est connectée en temps réel au serveur de HON afin de vérifier le statut de la certification des sites médicaux et de santé. Elle ne collecte aucune information personnelle et ne contient aucun 'spyware' ou autres fonctions cachées.

Téléchargez

Vidéo d'information sur le HONcode

Youtube Channel

Providing you with trustworthy health information

Youtube Channel