HONcode-Zertifikat

ZorgWijzer

stimmt mit dem HONcode überein

Logo certificat HONCode
2 Jahre

Gültigkeit der Zertifizierung 02 Mar 2017 - Mar 2018

The process of re-certification for 2018-2019 has been launched, however we do not have any feedback from the webmaster about the changes requested during the re-evaluation.

www.zorgwijzer.nl Website ansehen

Logo certificat HONCode
HONcode-PIN-Nummer:

HONConduct959936

Datum der erstmaligen Überprüfung der Website:

24 Apr 2014

Gültigkeit der Zertifizierung

02 Mar 2017 - Mar 2018

Datum des letzten HON-Besuchs

06 Feb 2018
Anzeigen des HONcode-Siegels auf dieser Site

Vom HONcode-Team erstellter Inhalt

Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Auszüge aus der Website, die das HONcode-Team zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat und die belegen, dass die Website die acht HONcode-Prinzipien respektiert.

Colofon
De redactie en eindredactie zijn verantwoordelijk voor de teksten op de website. De teksten worden geschreven door redactieleden op basis van het laatste nieuws, wet- en regelgeving en (wetenschappelijke) kennis die over de onderwerpen beschikbaar is. Redactieleden hebben geen medische achtergrond of opleiding. Naar gebruikte (wetenschappelijke) bronnen wordt ten allen tijde verwezen.
Redactie
Ing. K.F.M (Koen) Kuijper, externe kracht
Eindredactie
B.Com. B.W. (Bart) Koenraadt, Internet Professional
Webmaster en sitemanager
Ing. R. (Roy) van Wensen
 

(03 Nov 2016) - Link

Interaktionsplattformen:

Reacties worden dagelijks gescreend door iemand uit het redactiecollege (zie: colofon) en worden verder door softwaretoepassingen gecontroleerd op spam, grof taalgebruik en externe links. De moderator wordt het recht voorbehouden om reacties die niet aan de bovenstaande twee voorwaarden voldoen, zonder opgaaf van reden te verwijderen. Daarnaast hebben moderators het recht om in te grijpen als gebruikers van het platform zich niet aan de Web 2.0 regels houden. Er zal eerst een waarschuwing worden verzonden aan het e-mailadres van de overtreder. Bij herhaling zal de moderator de internetgebruiker op basis van IP- en mailadres blokkeren, zodat het voor hem/haar onmogelijk wordt om te reageren op artikelen.

(02 Mar 2017) - Link

Geen medisch advies
ZorgWijzer.nl is geen zorgverlenende organisatie/website en geeft geen medische adviezen. De informatie op ZorgWijzer.nl wordt beschikbaar gesteld met als doel behulpzame informatie te verstrekken aan de bezoeker. De informatie die wordt aangeboden op ZorgWijzer.nl heeft echter geen enkele therapeutische of diagnostische waarde en is in geen enkel opzicht bedoeld ter ondersteuning of vervanging van de bestaande relatie tussen patiënt/site bezoeker en zijn/haar arts, specialist of hulpverlener.
 

(03 Nov 2016) - Link

Privacy Policy
In deze Privacy Policy wordt het volgende uitgelegd:
Hoe ZorgWijzer.nl en de organisatie achter de site omgaat met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, zoals e-mail adressen, personalia, medische gegevens en andere vertrouwelijke informatie die via de mail of per post naar ons toegezonden worden.
Hoe ZorgWijzer.nl omgaat met andere informatie, bijvoorbeeld de browser die u gebruikt om de site te bezoeken
Hoe ZorgWijzer.nl omgaat met cookies
Persoonsgegevens
U kunt optimaal gebruik maken van onze website zonder dat u daar persoonlijke of medische gegevens voor dient achter te laten. Wanneer u besluit om uw gegevens achter te laten op onze website middels inschrijving voor de nieuwsbrief, dan zal deze volledig vertrouwelijk worden behandeld en enkel door ZorgWijzer.nl worden gebruikt voor doeleinden gerelateerd aan deze website. E-mail adressen worden opgeslagen op een beveiligde server en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden van derden. Gegevens zullen ook onder geen enkele omstandigheid worden verkocht of doorgegeven.
Indien er via de mail of per post persoonlijke, gevoelige of vertrouwelijke informatie wordt toegezonden, zal aan de afzender zo snel mogelijk duidelijk worden gemaakt dat er met de gegevens niets zal worden gedaan. Voor zover mogelijk, zullen wij de afzender doorverwijzen naar de juiste instantie, bijvoorbeeld het Zorginstituut Nederland of de zorgverzekeraar. Persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie zullen worden verwijderd.
De informatie die wij verzamelen over u, zijn:
Welke browser en welk besturingssysteem u gebruikt tijdens het bezoek aan de site
Deze gegevens zijn niet persoonlijk aangemerkt. Het doel van het verzamelen van deze gegevens is dat wij daarmee onze dienstverlening op maat aan kunnen passen, bijvoorbeeld als we merken dat er problemen (bugs) zijn bij het bekijken van de website op een bepaalde browser en/ of besturingssysteem. U zult hier geen hinder van hebben tijdens uw bezoek aan onze website.
Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Daarnaast gebruiken wij cookies zodat u informatie van de website kunt delen met uw (sociale) netwerk. U kunt de cookies altijd verwijderen van uw computer en u kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die een cookie verzamelt over uw gebruik van de website (ook uw IP-adres) slaat Google op servers in de Verenigde Staten op. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden geven als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser uw instellingen aan te passen. Hierdoor kan het zijn dat u niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.
 

(03 Nov 2016) - Link

Interaktionsplattformen:

Alle gebruikers van het platform kunnen de reacties lezen en gebruiken. Het is niet mogelijk om zelfstandig reacties aan te passen of the verwijderen. Dit kan wel in overleg met de moderator.

(02 Mar 2017) - Link

Von all den ausgewählten Beispielen wird nur eines angezeigt.

Bibliografie
Valkenberg, H., Schoots, W., van Nunen, M., Ormel, W., & Vriend, I. (sd). Handboek Epidemiologie Sportblessures, Stichting Consument en Veiligheid . Opgehaald van veiligheid.nl: www.veiligheid.nl/voorlichtingsmateriaal/handboek-epidemiologie-sportblessures/$file/Handboek%20epidemiologie%20sportblessures%204.1.pdf
De Vries, J. (2014). Podomedic. Opgehaald van www.podomedic.nl/
Deze zorgwijzer is samengesteld met hulp van een voormalig podotherapeut en paramedisch professional van het C.I.R.P. (Centrum voor Informatie en Registratie Podoberoepen)
Meer informatie
Uitgebreide informatie over (het voorkomen en behandelen van) sportblessures per sport vind je op:
voorkomblessures.veiligheid.nl
 

(03 Nov 2016) - Link

Interaktionsplattformen:

Bronvermelding
ZorgWijzer.nl maakt voor pagina’s met een medisch karakter gebruik van externe bronnen. Wanneer dat het geval is zal de gebruikte bron worden getoond middels een bibliografie en voorzien van een tekstlink naar de bron.
Platformgebruikers worden verzocht om een legitieme bron te vermelden indien zij medische informatie plaatsen die niet is gebaseerd om persoonlijke informatie of algemene kennis. Indien statistische gegevens, studies en ontwikkelingen in de medische wetenschap geplaats worden, dienen deze ten allen tijde worden voorzien door een bron.

(02 Mar 2017) - Link

Gepubliceerd: 19 oktober 2016 11:27 - Update: 20 oktober 2016 16:34
 

(03 Nov 2016) - Link

Evaluation policy
Op ZorgWijzer.nl staat een overzicht van alle Nederlandse zorgverzekeraars. Ook de bijbehorende premies en dekkingen van de verzekeraars zijn hier te raadplegen.
Selectiecriteria
Sommige zorgverzekeringen worden niet op de website getoond. Dit zijn verzekeringen die worden aangeboden door zogenaamde volmachten. Volmachten zijn geen zorgverzekeraars, maar ondernemingen die zorgverzekeringen (basis en aanvullend) van een andere verzekeraar aanbieden, de administratie van lopende verzekeringen voeren en schadeclaims afwikkelen.
In de vergelijkingsmodule van ZorgWijzer.nl (www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker) kan men een dynamische vergelijking maken tussen alle verschillende zorgverzekeraars op basis van premie, dekking en eigen risico. Het is helaas niet altijd mogelijk om via ZorgWijzer.nl altijd de gewenste zorgverzekering af te sluiten. Dit komt omdat er niet met alle zorgverzekeraars een samenwerkingsverband aanwezig is. Op de ‘over ons’-pagina staat precies met welke zorgverzekeraars wordt samengewerkt.
Financiering
ZorgWijzer.nl kan bestaan dankzij een eenmalige marketingvergoeding van bezoekers die via de zorgvergelijker overstappen van zorgverzekering. De commissie ligt op gemiddeld 45 tot 50 euro per afgesloten polis.
Er is geen andere bron van inkomsten. Er wordt dan ook geen financiële compensatie ontvangen voor het enkel tonen van een bepaalde verzekeraar in het vergelijkingsresultaat of op de website. De positie van een zorgverzekeraar in het vergelijkingsresultaat wordt enkel bepaald door de hoogte van de premie. De laagste premie staat altijd bovenaan in het resultaat.
Editorial policy (openheid redactionele inhoud)
Het internetplatform ZorgWijzer.nl opereert onafhankelijk van welke sponsor of adverteerder dan ook: organisatorisch, inhoudelijk of anderszins. De redactionele inhoud is zorgvuldig samengesteld zonder enige beïnvloeding van sponsors of zorgverzekeraars. Bij alle pagina’s (behoudens nieuwsartikelen) staat duidelijk aangeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.
Klantbeoordelingen
ZorgWijzer.nl heeft een strikt beleid wat betreft het tonen van klantbeoordelingen van zorgverzekeraars. Bezoekers van ons platform kunnen per jaar éénmalig een beoordeling indienen van een zorgverzekeraar.
Een beoordeling wordt niet op de site getoond indien:
De beoordeling binnen hetzelfde kalenderjaar geplaatst wordt en van hetzelfde IP-adres afkomstig is.
De beoordeling binnen hetzelfde kalenderjaar geplaatst wordt en van hetzelfde e-mailadres afkomstig is.
De beoordeling een onduidelijke of kwetsende inhoud bevat.
De beoordeling (verborgen) reclame bevat
Verder zijn er op technisch vlak maatregelen in acht genomen om onechte klantenreviews te weren en fraude te voorkomen. Helaas is het echter niet mogelijk om dieper in te gaan op deze maatregelen, omdat dit potentiële overtreders inzichten zou kunnen geven in het omzeilen van deze maatregelen.
De initiatiefnemers van het interplatform besteden veel tijd en middelen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de klantenreviews de daadwerkelijke ervaringen met een zorgverzekeraar zo juist en volledig mogelijk weerspiegeld.
 

Interaktionsplattformen:

Internetgebruikers die reageren op artikelen dienen zich ten allen tijde respectvol en eerlijk te gedragen en alleen informatie plaatsen die naar eigen weten en verstand correct is.

(02 Mar 2017) - Link

Contactgegegevens
Persinformatie
E-mail:
Tel: 010 - 34 000 20
 

(03 Nov 2016) - Link

Financiering
ZorgWijzer.nl kan bestaan dankzij een eenmalige marketingvergoeding van bezoekers die via de zorgvergelijker overstappen van zorgverzekering. Hoewel deze vergoeding kan verschillen per verzekeraar heeft dat geen invloed op de getoonde resultaten in de zorgvergelijker.
 

(03 Nov 2016) - Link

Interaktionsplattformen:

Reacties worden dagelijks gescreend door iemand uit het redactiecollege (zie: colofon) en worden verder door softwaretoepassingen gecontroleerd op spam, grof taalgebruik en externe links.

(02 Mar 2017) - Link

Advertising policy (advertenties)
Op ZorgWijzer.nl wordt er in het kader van advertenties een duidelijke scheiding gemaakt tussen (1) de redactionele inhoud en (2) de zorgvergelijker en verzekeraar-pagina’s:
Alle redactionele inhoud, waaronder artikelen, zorgwijzers en veelgestelde vragen zijn vrij van advertenties of reclame.
ZorgWijzer.nl toont alleen advertenties (middels logo’s, afbeeldingen of teksten met uitgaande links) op de Zorgvergelijker-pagina en op de pagina’s van de verschillende verzekeraars. Dit zijn enkel advertenties van Nederlandse zorgverzekeraars
 

Interaktionsplattformen:

Reacties dienen bovendien aan enkele voorwaarden te voldoen:
Een reactie moet betrekking hebben op het artikel en mag geen scheldwoorden, bedreigingen of discriminaties bevatten
Een reactie mag geen (verborgen) advertenties/reclame bevatten.

(02 Mar 2017) - Link

Die Auszüge dieses Zertifikates wurden von der Stiftung Health On the Net (HON) erstellt und dürfen ohne die ausdrückliche Erlaubnis von HON nicht verwendet werden.

responsive devices

Bedeutung des HONcodes

Das Zertifikat der Stiftung Health On the Net (HON) bestätigt, dass diese Website zum Zeitpunkt ihrer Zertifizierung (s. unten) die 8 Prinzipien des von der Stiftung HON entwickelten Verhaltenskodex HONcode erfüllt und mit diesen übereinstimmt. Der oder die Website-Verantwortliche hat sich dazu verpflichtet, die HONcode-Prinzipien während der Dauer der Zertifizierung einzuhalten.

Obwohl HON ein Beschwerde-System eingeführt hat und die zertifizierten Websites automatisch überwacht werden sowie vom HONcode-Team regelmässig neu auf die HONcode-Prinzipien hin überprüft werden, kann es vorkommen, dass Abweichungen von den HONcode-Prinzipien auftreten.

Die Stiftung Health On the Net (HON) und/oder ihre Partner haften auf keinen Fall für allfällige Schäden, die durch die Nutzung einer zertifizierten Website oder durch die Unmöglichkeit, ein zertifizierte Website zu nutzen, entstehen. Des Weiteren sind die Stiftung HON und/oder ihre Partner auf keinen Fall haftbar für den Inhalt der zertifizierten Websites oder für den Inhalt von Websites Dritter, auf welche zertifizierte Websites mittels Hyperlink oder durch Informationen Dritter verweisen.

Der oder die Website-Verantwortliche ist für den Inhalt der Website verantwortlich, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Mehr Informationen zum HONcode ?
responsive devices

Verantwortliche von Gesundheitswebsites

Haben Sie eine eigene Website?

Beantragen Sie die HONcode-Zertifizierung!

Zertifizierung beantragen

Transparente Gesundheitsinformationen!

Nach HONcode-zertifizierten Websites suchen:

 

Laden Sie die kostenlose HONcode-Toolbar herunter.
barre d'outils HONcode

Die HON-Toolbar kann einfach heruntergeladen und Ihrem Web-Browser hinzugefügt werden. Sie verbindet Sie in Echtzeit mit dem HON-Server und zeigt beim Besuch einer gesundheitsbezogenen Website an, ob diese HONcode-zertifiziert ist oder nicht. Die HON-Toolbar erfasst keinerlei persönliche Informationen und enthält weder Spyware noch versteckte Funktionen.

Download

Video über den HONcode

YouTube-Kanal

Wir stellen Ihnen transparente Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

YouTube-Kanal