HONcode-Zertifikat

NetDoktor

stimmt mit dem HONcode überein

Logo certificat HONCode
21 Jahre

Gültigkeit der Zertifizierung gültig bis Aug 2020

www.netdoktor.dk Website ansehen

Logo certificat HONCode
HONcode-PIN-Nummer:

HONConduct917236

Datum der erstmaligen Überprüfung der Website:

17 Sep 1998

Gültigkeit der Zertifizierung

gültig bis Aug 2020

Datum des letzten HON-Besuchs

21 Aug 2019

Vom HONcode-Team erstellter Inhalt

Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Auszüge aus der Website, die das HONcode-Team zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat und die belegen, dass die Website die acht HONcode-Prinzipien respektiert.

Skribenter
Netdoktor samarbejder med flere end 150 af Danmarks mest fremtrædende læger og speciallæger, der arbejder på landets sygehuse og i private praksisser. Ved siden af deres fuldtidsbeskæftigelse i den offentlige sundhedssektor, hjælper de Netdoktor med at skrive, redigere og opdatere indholdet på Netdoktor.dk.
En række af de læger, der bidrager med information til Netdoktor, har, med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, også modtaget honorar fra medicinalindustrien – for eksempel i forbindelse med forskning, undervisning og foredrag.
Du kan se Lægemiddelstyrelsens liste over tilladelser her.
A
Á Rogvi-Hansen, Bjarke, overlæge, speciallæge i neurologi
Overlæge på Rigshospitalet, Neurologisk Klinik
Aggerbeck, Annette, journalist
Agner, Tove, overlæge, dr. med.
Overlæge på dermatologisk afdeling Bispebjerg Hospital
Akasha, Ea Suzanne, psykomotorisk terapeut og forfatter
Psykomotorisk terapeut, formand for Danske Psykomotoriske terapeuter og forfatter til bl. a. bogen ’Sov godt’ (Politikens forlag, 2007) sammen med Anne-Marie Olsen.
Alsbjørn, Bjarne, speciallæge, dr. med.
Tidligere specialeansvarlig overlæge på Brandsårsafdelingen, Rigshospitalet.
Alving, Jørgen, overlæge, speciallæge i neurologi og klinisk neurofysiologi
Overlæge ved Neurofysiologisk afdeling, Kolonien Filidelfia, Dianalund
Andersen, Anders Nyboe, overlæge, klinisk professor, dr.med, speciallæge i gynækologi og obstetrik
Er Klinikchef for Nordens største Fertilitetsklinik på Rigshospitalet. Har arbejdet klinisk og videnskabeligt med assisteret befrugtning gennem de sidste 20 år.
Andersen, Flemming, overlæge, ph.d., klinisk lektor, speciallæge i dermato-venerologi
Overlæge på hudafdelingen I og Allergicenteret, Odense Universitetshospital
Andersen, Marianne Skovsager, overlæge, klinisk lektor, ph.d., dr. med.
Andersen, Mikael, overlæge
Plastikkirurgisk klinik. Hovedortocentret, Rigshospitalet. Særligt ansvarsområde: Læbe-ganespalte og andre misdannelser i kranie-ansigtsområdet.
Andersen, Peter Henrik, afdelingslæge
Afdelingslæge på Afd. For Infektionsepidemiologi og forebyggelse, Statens Serum Institutt.
Andersen, Ture, afdelingslæge
Overlæge på audiologisk afdeling, Odense Universitetshospital og lektor på Klinisk Institut, Syddansk Universitet.
Andresen, Per Nygaard, speciallæge i reumatologi
Overlæge, Kong Chistian X´s Gigthospital.
 

(21 Aug 2019) - Link

Interaktionsplattformen:

Regler for debatten
Læs venligst Netdoktors debatregler, før du skriver.
Vi beder alle overholde disse regler, så debatterne bliver et positivt og brugbart forum for alle:
Du bør kun videregive information, der i din bedste overbevisning er sandfærdig og korrekt.
Skriv ikke indlæg, der nedgør eller krænker andre.
Skriv ikke noget relateret til en igangværende retssag.
Skriv ikke noget, du har kopieret fra et andet sted. Dette er på grund af ophavsrettigheder. Henvis i stedet via et link.
Brug ikke bandeord.
Udgiv dig ikke for at være en anden.
Udgiv dig ikke for at være en sundhedsfaglig person.
Brug ikke en sundhedsfaglig titel (såsom doktor, sundhedsplejerske o.l.) i dit brugernavn.
Det er forbudt at lave reklame, hverve kunder og missionere på debatten.
Hvis din indlæg vedrører fakta, statistik el. lignende, skal der fremgå tydelig kilde eller direkte link.
Er du journalist eller studerende, og ønsker at finde interview/casepersoner via vores debatter, bør du kontakte Netdoktors redaktion for godkendelse af dit indlæg først. Efter tilladelse kan du oprette indlægget i vores forum 'Spørg Netdoktors Brugere'. Indlæg placeret i andre debatter end det førnævnte vil blive slettet.
Ovenstående regler gælder for alle Netdoktors debatfora.
Netdoktor forholder sig retten til at ændre i eller slette ethvert indlæg, der krænker disse regler.
Kontakt Netdoktor, hvis du ser et indlæg, der krænker debatreglerne.
Netdoktor kan ikke nå at læse alle indlæg, der bliver offentliggjort i debatterne, og det er medlemmerne selv, der er ansvarlige for indholdet i deres indlæg. Netdoktor tager derfor ikke ansvar for indholdets pålidelighed.
Som bruger af Netdoktors debatter medgiver du samtidig, at du accepterer disse regler.
Fortsat god debat!

(21 Aug 2019) - Link

Oplysningerne må på ingen måde tages som erstatning for kompetent professional rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt læge. Indholdet på Netdoktor.dk må ikke og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling.
 

(21 Aug 2019) - Link

Interaktionsplattformen:

Svarene i debatten erstatter ikke et lægebesøg!
Vær opmærksom på, at de svar, man får i debatten, er svar fra andre Netdoktor brugere. Oplysningerne i debatten må derfor på ingen måde tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt læge.
Indholdet i Netdoktors debat må ikke og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling.

(21 Aug 2019) - Link

Privatlivspolitik
Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Netdoktor Media A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger når du besøger vores websites, herunder netdoktor.dk og Altombørn.dk.
Henvisninger i selve dokumentet referere til forskellige artikler, som er en del af Persondataloven. Beskyttelse af dit privatliv ligger os meget på sinde. Derfor beder vi dig om at læse nedenstående redegørelse for vores privatlivspolitik. Hvis du ikke kan acceptere vores politik på dette område, beder vi dig venligst om at forlade Netdoktors hjemmesider.
Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Netdoktor Media A/S
28686137
Møntergade 19
1140 København K

+45 20916060
Beskrivelse af behandlingen
Netdoktors hjemmesider tilbyder en række services som for eksempel nyheder, Spørg lægen, online-debatter og særlige fora som Kvit.dk (rygestopprogram) og Altomboern.dk (forældresite), helbredsrelaterede programmer, afstemninger med videre. I forbindelse med oprettelse af din personlige brugerprofil og brug af vores services, vil Netdoktor bede om at få din e-mailadresse eller andre personlige oplysninger som for eksempel navn, alder og køn. Nedenfor kan du læse mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger.
 

(21 Aug 2019) - Link

Interaktionsplattformen:

Du kan til enhver tid redigere dine indlæg. Det gør du ved at logge på, og klikke på dit brugernavn. Herved får du al information om din profil, hvor du også kan redigere indlæg

(21 Aug 2019) - Link

Von all den ausgewählten Beispielen wird nur eines angezeigt.

Original tekst af Per Grinsted,, speciallæge i almen medicin
 

(21 Aug 2019) - Link

Interaktionsplattformen:

Angiv kilder
Hvis du omtaler faktuelle data om sundhed og sygdom eller omtaler anden information, der ikke tager afsæt i personlige erfaringer eller almen viden, beder vi dig om at angive korrekt kilde.
Personlig erfaring kan være symptomer, undersøgelser og behandlingsforløb du eller dine nærmeste har været igennem

(21 Aug 2019) - Link

Sidst opdateret: 15.04.2019
 

(21 Aug 2019) - Link

Interaktionsplattformen:

Du bør kun videregive information, der i din bedste overbevisning er sandfærdig og korrekt.

(21 Aug 2019) - Link

Adresse
Netdoktor Media A/S
Møntergade 19
1140 København K
 

(21 Aug 2019) - Link

Netdoktor modtager ingen offentlige tilskud eller støtte fra private fonde, hvorfor Netdoktors forretningsmodel er baseret på indtægter fra annoncer.
 

(21 Aug 2019) - Link

Vi sætter vores uantastelighed over alt, hvorfor vi praktiserer skarp adskillelse mellem redaktion og indtægter fra sponsorer og annoncører efter samme princip som på et dagblad. Det betyder i praksis, at alle vores artikler er skrevet uden indflydelse af kommercielle interesser, og at der tydeligt gøres opmærksom på, hvornår noget er en reklame. Det er vigtigt for os at understrege, at vi aldrig har reklamer i vores tekster – reklamer bliver udelukkende vist som bannerannoncer, hvor brugeren tydeligt vil blive gjort opmærksom på, hvad der er kommercielt indhold.
 

(21 Aug 2019) - Link

Vi sætter vores uantastelighed over alt, hvorfor vi praktiserer skarp adskillelse mellem redaktion og indtægter fra sponsorer og annoncører efter samme princip som på et dagblad.
 

(21 Aug 2019) - Link

Interaktionsplattformen:

Det er forbudt at lave reklame, hverve kunder og missionere på debatten.

(21 Aug 2019) - Link

Die Auszüge dieses Zertifikates wurden von der Stiftung Health On the Net (HON) erstellt und dürfen ohne die ausdrückliche Erlaubnis von HON nicht verwendet werden.

responsive devices

Bedeutung des HONcodes

Das Zertifikat der Stiftung Health On the Net (HON) bestätigt, dass diese Website zum Zeitpunkt ihrer Zertifizierung (s. unten) die 8 Prinzipien des von der Stiftung HON entwickelten Verhaltenskodex HONcode erfüllt und mit diesen übereinstimmt. Der oder die Website-Verantwortliche hat sich dazu verpflichtet, die HONcode-Prinzipien während der Dauer der Zertifizierung einzuhalten.

Obwohl HON ein Beschwerde-System eingeführt hat und die zertifizierten Websites automatisch überwacht werden sowie vom HONcode-Team regelmässig neu auf die HONcode-Prinzipien hin überprüft werden, kann es vorkommen, dass Abweichungen von den HONcode-Prinzipien auftreten.

Die Stiftung Health On the Net (HON) und/oder ihre Partner haften auf keinen Fall für allfällige Schäden, die durch die Nutzung einer zertifizierten Website oder durch die Unmöglichkeit, ein zertifizierte Website zu nutzen, entstehen. Des Weiteren sind die Stiftung HON und/oder ihre Partner auf keinen Fall haftbar für den Inhalt der zertifizierten Websites oder für den Inhalt von Websites Dritter, auf welche zertifizierte Websites mittels Hyperlink oder durch Informationen Dritter verweisen.

Der oder die Website-Verantwortliche ist für den Inhalt der Website verantwortlich, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Mehr Informationen zum HONcode ?
responsive devices

Verantwortliche von Gesundheitswebsites

Haben Sie eine eigene Website?

Beantragen Sie die HONcode-Zertifizierung!

Zertifizierung beantragen

Transparente Gesundheitsinformationen!

Nach HONcode-zertifizierten Websites suchen:

 

Laden Sie die kostenlose HONcode-Toolbar herunter.
barre d'outils HONcode

Die HON-Toolbar kann einfach heruntergeladen und Ihrem Web-Browser hinzugefügt werden. Sie verbindet Sie in Echtzeit mit dem HON-Server und zeigt beim Besuch einer gesundheitsbezogenen Website an, ob diese HONcode-zertifiziert ist oder nicht. Die HON-Toolbar erfasst keinerlei persönliche Informationen und enthält weder Spyware noch versteckte Funktionen.

Download

Video über den HONcode

YouTube-Kanal

Wir stellen Ihnen transparente Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

YouTube-Kanal