HONcode-Zertifikat

Psychofarmaca Expert Platform Nederland

stimmt mit dem HONcode überein

Logo certificat HONCode
4 Jahre

Gültigkeit der Zertifizierung gültig bis May 2019

www.pepned.nl Website ansehen

Logo certificat HONCode
HONcode-PIN-Nummer:

HONConduct913686

Datum der erstmaligen Überprüfung der Website:

02 May 2014

Gültigkeit der Zertifizierung

gültig bis May 2019

Datum des letzten HON-Besuchs

04 May 2018
Anzeigen des HONcode-Siegels auf dieser Site

Vom HONcode-Team erstellter Inhalt

Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Auszüge aus der Website, die das HONcode-Team zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat und die belegen, dass die Website die acht HONcode-Prinzipien respektiert.

Personen achter PEPNed
De inhoud van deze website staat onder redactie van de medische professionals achter PEPNed. Bij informatie afkomstig van professionals buiten PEPNed wordt altijd de bron vermeld.
Dr. Rob Doornebal-Bakker
Mariëlle de Ruijter, VS GGZ
Dr. Maarten Bak
Dr. Wiepke Cahn
Dr. Frank van Dael
Prof. dr. Peter van Harten
Prof. dr. Iris Sommer
Dr. Diederik E. Tenback
Dr. Ingeborg Wilting
Dr. Mr. Christiaan Vinkers
 

(04 May 2018) - Link

Psychofarmaca Expert Platform Nederland is geen behandelinstelling. Informatie op deze site kan en mag niet beschouwd worden als een alternatief voor een consult bij of behandeling door een arts. Voor het wijzigen, stoppen of aanpassen van medicatie of een behandeling moet altijd de behandelend arts geraadpleegd worden.
 

(04 May 2018) - Link

Privacy
Deze website is opgezet volgens de richtlijnen van de Health On the Net code (HON-code).
Gegevens van personen die via de site contact opnemen, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Wij maken geen gebruik van cookies.
We maken gebruik van Google Analytics om het publiek van de website te analyseren en onze inhoud te verbeteren. Geen persoonlijke informatie wordt verzameld vanuit Google Analytics. Voor meer informatie over het privacybeleid met betrekking tot Google Analytics, ga hier support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
 

(04 May 2018) - Link

Von all den ausgewählten Beispielen wird nur eines angezeigt.

Personen achter PEPNed
De inhoud van deze website staat onder redactie van de medische professionals achter PEPNed. Bij informatie afkomstig van professionals buiten PEPNed wordt altijd de bron vermeld.
Dr. Rob Doornebal-Bakker
Mariëlle de Ruijter, VS GGZ
Dr. Maarten Bak
Dr. Wiepke Cahn
Dr. Frank van Dael
Prof. dr. Peter van Harten
Prof. dr. Iris Sommer
Dr. Diederik E. Tenback
Dr. Ingeborg Wilting
Dr. Mr. Christiaan Vinkers
 

(04 May 2018) - Link

Laatst gewijzigd op 15/02/2017
 

(04 May 2018) - Link

Voor algemene vragen over deze website kan een mail worden gestuurd naar de webredactie van het Psychofarmaca Expert Platform Nederland.
Deze website is eigendom van Innova, het instituut voor opleiden, wetenschappelijk onderzoek en innovatie van GGz Centraal.
GGz Centraal
Innova
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
033 460 92 52
Inhoudelijke vragen over bijwerkingen van psychofarmaca kunnen binnenkort gesteld worden via de vraagservice op het het besloten gedeelte van deze website. Zorgprofessionals met een BIG-registratie kunnen zich registreren om toegang te krijgen tot deze vraagservice.
 

(04 May 2018) - Link

Het Psychofarmaca Expert Platform Nederland (PEPNed) is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht (het Hersencentrum en de klinische farmacie UMC Utrecht en de divisie farmacoepidemiologie en klinische farmacologie Betafaculteit Universiteit Utrecht), de Universiteit van Maastricht (de vakgroep Psychiatrie en Psychologie), en het psychiatrisch ziekenhuis GGZ Centraal in Amersfoort.
 

(04 May 2018) - Link

De website van PEPNed toont in principe geen enkele vorm van reclame. Wanneer er sprake is van een advertentie, wordt dit duidelijk vermeld. De redactionele inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding
 

(04 May 2018) - Link

Die Auszüge dieses Zertifikates wurden von der Stiftung Health On the Net (HON) erstellt und dürfen ohne die ausdrückliche Erlaubnis von HON nicht verwendet werden.

responsive devices

Bedeutung des HONcodes

Das Zertifikat der Stiftung Health On the Net (HON) bestätigt, dass diese Website zum Zeitpunkt ihrer Zertifizierung (s. unten) die 8 Prinzipien des von der Stiftung HON entwickelten Verhaltenskodex HONcode erfüllt und mit diesen übereinstimmt. Der oder die Website-Verantwortliche hat sich dazu verpflichtet, die HONcode-Prinzipien während der Dauer der Zertifizierung einzuhalten.

Obwohl HON ein Beschwerde-System eingeführt hat und die zertifizierten Websites automatisch überwacht werden sowie vom HONcode-Team regelmässig neu auf die HONcode-Prinzipien hin überprüft werden, kann es vorkommen, dass Abweichungen von den HONcode-Prinzipien auftreten.

Die Stiftung Health On the Net (HON) und/oder ihre Partner haften auf keinen Fall für allfällige Schäden, die durch die Nutzung einer zertifizierten Website oder durch die Unmöglichkeit, ein zertifizierte Website zu nutzen, entstehen. Des Weiteren sind die Stiftung HON und/oder ihre Partner auf keinen Fall haftbar für den Inhalt der zertifizierten Websites oder für den Inhalt von Websites Dritter, auf welche zertifizierte Websites mittels Hyperlink oder durch Informationen Dritter verweisen.

Der oder die Website-Verantwortliche ist für den Inhalt der Website verantwortlich, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Mehr Informationen zum HONcode ?
responsive devices

Verantwortliche von Gesundheitswebsites

Haben Sie eine eigene Website?

Beantragen Sie die HONcode-Zertifizierung!

Zertifizierung beantragen

Transparente Gesundheitsinformationen!

Nach HONcode-zertifizierten Websites suchen:

 

Laden Sie die kostenlose HONcode-Toolbar herunter.
barre d'outils HONcode

Die HON-Toolbar kann einfach heruntergeladen und Ihrem Web-Browser hinzugefügt werden. Sie verbindet Sie in Echtzeit mit dem HON-Server und zeigt beim Besuch einer gesundheitsbezogenen Website an, ob diese HONcode-zertifiziert ist oder nicht. Die HON-Toolbar erfasst keinerlei persönliche Informationen und enthält weder Spyware noch versteckte Funktionen.

Download

Video über den HONcode

YouTube-Kanal

Wir stellen Ihnen transparente Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

YouTube-Kanal