HONcode-Zertifikat

Vasculitis Stichting

stimmt mit dem HONcode überein

Logo certificat HONCode
9 Jahre

Gültigkeit der Zertifizierung gültig bis Feb 2021

www.vasculitis.nl Website ansehen

Logo certificat HONCode
HONcode-PIN-Nummer:

HONConduct837875

Datum der erstmaligen Überprüfung der Website:

15 Nov 2010

Gültigkeit der Zertifizierung

gültig bis Feb 2021

Datum des letzten HON-Besuchs

06 Feb 2020

Vom HONcode-Team erstellter Inhalt

Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Auszüge aus der Website, die das HONcode-Team zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat und die belegen, dass die Website die acht HONcode-Prinzipien respektiert.

De Medische adviesraad
Prof. dr. J.W. Cohen Tervaert - University of Alberta - Edmonton - Canada.
Dr. E.C. Hagen - Meander Medisch Centrum Amersfoort
Prof. dr. C.A. Stegeman - UMC Groningen
 

(06 Feb 2020) - Link

De informatie op deze website is bedoeld ter ondersteuning en niet ter vervanging van de relatie bestaande tussen patiënt/sitebezoeker en zijn of haar arts.
 

(06 Feb 2020) - Link

Privacy Verklaring
De Vasculitis Stichting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om.
Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die is ingegaan op 25 mei 2018. Hoewel die wet ons daar momenteel niet toe verplicht zijn wij ook overgegaan tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming zoals beschreven in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor vragen of klachten kunt u deze functionaris bereiken via het e-mailadres
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u die aan onsheeft verstrekt.
Wat deze doelen zijn, en welke persoonsgegevens we daarvoor vastleggen, staat beschreven in onze privacyverklaring die u hier kunt downloaden.
Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor die doelen.
Wij vragen u om toestemming als we deze nodig hebben om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.
Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de doelen waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.
Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.
Het privacybeleid van de Vasculitis Stichting is vastgelegd in een uitvoerige Privacyverklaring.
U kunt die Privadcyverklaring hier inzien en downloaden.
De Vasculitis Stichting maakt op deze website alleen gebruik van cookies om een goed en snel gebruik door u te waarborgen en om via Google Analytics inzicht te krijgen in de manier waarop u onze website gebruikt. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie.
 

(06 Feb 2020) - Link

Von all den ausgewählten Beispielen wird nur eines angezeigt.

Alle informatie op deze website wordt aangeleverd door de Vasculitis Stichting. Als het medische informatie betreft is ze geschreven door ter zake deskundige en bevoegde professionals als artsen, apothekers, fysiotherapeuten etc.
Medische informatie wordt alvorens gepubliceerd te worden altijd eerst voorgelegd aan tenminste één van de leden van onze Medische AdviesRaad bestaande uit prof. dr. J.W. Cohen Tervaert, prof. dr. mw. R.J.M. ten Berge en dr. E.C. Hagen
In het geval er informatie wordt geplaatst die niet door de stichting wordt aangeleverd zal dit worden aangegeven met bronvermelding.
De redactie van deze website wordt gevormd door drs. Annelies Berden, Rina van 't Hoff en Peter Verhoeven. Annelies Berden heeft geneeskunde gestudeerd en is verbonden aan het Leidsch Universitair Medisch Centrum (LUMC), Rina van 't Hoff was voordat zij geveld werd door vasculitis maachappelijk werkster in de jeugdzorg en heeft geen medische achtergrond. Peter Verhoeven is gepensioneerd en werkte voorheen als hoofd cardiomeettechniek in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Ook hij heeft - anders dan zijn voormalige functie wellicht doet vermoeden - geen medische achtergrond. Peter fungeert tevens als webmaster van deze site.
 

(06 Feb 2020) - Link

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2015
 

(06 Feb 2020) - Link

Dieses Prinzip kann nicht auf diese Site angewendet werden 

E-mail
 

(06 Feb 2020) - Link

Het onderhoud en beheer van deze website wordt geheel gefinancieerd uit het eigen operationele budget van de stichting. Doordat er geen gebruik wordt gemaakt van reclame en ook donaties rechtstreeks worden doorgeboekt naar het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek zijn er geen externe financiële factoren die de objectiviteit of kwaliteit van deze website kunnen beinvloeden.
 

(06 Feb 2020) - Link

Deze website toont geen enkele vorm van reclame.
 

Die Auszüge dieses Zertifikates wurden von der Stiftung Health On the Net (HON) erstellt und dürfen ohne die ausdrückliche Erlaubnis von HON nicht verwendet werden.

responsive devices

Bedeutung des HONcodes

Das Zertifikat der Stiftung Health On the Net (HON) bestätigt, dass diese Website zum Zeitpunkt ihrer Zertifizierung (s. unten) die 8 Prinzipien des von der Stiftung HON entwickelten Verhaltenskodex HONcode erfüllt und mit diesen übereinstimmt. Der oder die Website-Verantwortliche hat sich dazu verpflichtet, die HONcode-Prinzipien während der Dauer der Zertifizierung einzuhalten.

Obwohl HON ein Beschwerde-System eingeführt hat und die zertifizierten Websites automatisch überwacht werden sowie vom HONcode-Team regelmässig neu auf die HONcode-Prinzipien hin überprüft werden, kann es vorkommen, dass Abweichungen von den HONcode-Prinzipien auftreten.

Die Stiftung Health On the Net (HON) und/oder ihre Partner haften auf keinen Fall für allfällige Schäden, die durch die Nutzung einer zertifizierten Website oder durch die Unmöglichkeit, ein zertifizierte Website zu nutzen, entstehen. Des Weiteren sind die Stiftung HON und/oder ihre Partner auf keinen Fall haftbar für den Inhalt der zertifizierten Websites oder für den Inhalt von Websites Dritter, auf welche zertifizierte Websites mittels Hyperlink oder durch Informationen Dritter verweisen.

Der oder die Website-Verantwortliche ist für den Inhalt der Website verantwortlich, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Mehr Informationen zum HONcode ?
responsive devices

Verantwortliche von Gesundheitswebsites

Haben Sie eine eigene Website?

Beantragen Sie die HONcode-Zertifizierung!

Zertifizierung beantragen

Transparente Gesundheitsinformationen!

Nach HONcode-zertifizierten Websites suchen:

 

Laden Sie die kostenlose HONcode-Toolbar herunter.
barre d'outils HONcode

Die HON-Toolbar kann einfach heruntergeladen und Ihrem Web-Browser hinzugefügt werden. Sie verbindet Sie in Echtzeit mit dem HON-Server und zeigt beim Besuch einer gesundheitsbezogenen Website an, ob diese HONcode-zertifiziert ist oder nicht. Die HON-Toolbar erfasst keinerlei persönliche Informationen und enthält weder Spyware noch versteckte Funktionen.

Download

Video über den HONcode

YouTube-Kanal

Wir stellen Ihnen transparente Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

YouTube-Kanal