HONcode-Zertifikat

depis.net

stimmt mit dem HONcode überein

Logo certificat HONCode
3 Jahre

Gültigkeit der Zertifizierung gültig bis Dec 2018

www.depisnet.fi Website ansehen

Logo certificat HONCode
HONcode-PIN-Nummer:

HONConduct825729

Datum der erstmaligen Überprüfung der Website:

29 Nov 2014

Gültigkeit der Zertifizierung

gültig bis Dec 2018

Datum des letzten HON-Besuchs

05 Dec 2017
Anzeigen des HONcode-Siegels auf dieser Site

Vom HONcode-Team erstellter Inhalt

Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Auszüge aus der Website, die das HONcode-Team zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat und die belegen, dass die Website die acht HONcode-Prinzipien respektiert.

Sivuston sisällön ovat tuottaneet professori Maritta Välimäki sekä terveystieteiden tohtori Heli Hätönen. Sivuston sisältö on tuotettu tutkimustiedon, tieteellisten raporttien sekä yleisesti hyväksyttyjen muiden lähteiden (esim. tilastotietojen) ja julkaisujen perusteella. Sivuston laatimisessa sekä sisällössä on noudatettu kansallisia ja kansainvälisiä eettisiä ohjeistoja sekä Suomen lainsäädäntöä.
 

(05 Dec 2017) - Link

Interaktionsplattformen:

DepisNet sivustoon yhteydessä olevaa keskustelufoorumia moderoidaan vähintään viikottain arkipäivisin (klo 8.00-16.00). Moderointi tarkoittaa verkkoyhteisöjen palvelun viestien valvontaa, neuvontaa, keskustelun ylläpitoa ja ohjaamista. Moderoijina toimivat Turun yliopiston kouluttamat vapaaehtoiset terveydenhuoltoalan henkilöt (hoitajat). Keskustelupalstalla esitetyt mielipiteet ja kannanotot eivät edusta automaattisesti DepisNet –sivuston kehittäjien arvoja.

(05 Dec 2017) - Link

Sivusto täydentää olemassa olevia terveydenhuollon palveluita, ei korvaa niitä. Sairauteen ja hoitoon liittyvissä asioissa on oltava yhteydessä hoidosta vastaavaan tahoon. Vaikka DepisNet -sivusto voi tuottaa yleisiä suosituksia aiheeseen liittyen, ei kyseistä tietoa voida myöskään pitää virallisena lausuntona kenestäkään yksityisestä henkilöstä tai organisaatiosta.
 

(05 Dec 2017) - Link

Luottamuksellisuus
 

(05 Dec 2017) - Link

Interaktionsplattformen:

Keskustelufoorumin ylläpitäjällä on myös oikeus poistaa, muokata, siirtää ja sulkea mikä tahansa keskusteluketju tai viesti niin halutessaan. Osa tai kaikki käyttäjien lähettämä DepisNet’iin yhteydessä oleva epäasiallinen materiaali voidaan poistaa ennakkoon ilmoittamatta ja milloin tahansa.

(05 Dec 2017) - Link

Von all den ausgewählten Beispielen wird nur eines angezeigt.

Lähteet ja lisätiketoa
 

(05 Dec 2017) - Link

Interaktionsplattformen:

Mikäli keskustelupalstalla vierailevat viittaavat terveyttä tai lääkettä koskevaan muuhun kuin kokemukselliseen tietoon, pyydetään heitä merkitsemään keskustelupalstalle tieto lähteestä. Kokemuksellisella tiedolla tarkoitetaan henkilön tai hänen omaisensa/läheisensä mitä tahansa oiretta, tutkimusta, hoitomuotoa ym., jonka asianomainen henkilö on kokenut.

(05 Dec 2017) - Link

Lähteet ja lisätiketoa
 

(05 Dec 2017) - Link

Dieses Prinzip kann nicht auf diese Site angewendet werden 

Lisätietoa:
Hankkeen johtaja, professori Maritta Välimäki
Hoitotieteen laitos
20014 Turun yliopisto
Puh. +358-2-333 8495 tai
 

(05 Dec 2017) - Link

EduMentalin sisältämä materiaali perustuu useisiin eri rahoittajien rahoittamiin projekteihin sekä viittauksiin useista eri lähteistä. Sivusto on toteutettu Yrjö Jahnssonin säätiön, Pirkanmaan ja Helsinki-Uusimaan sairaanhoitopiirien, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston, Suomen Akatemian sekä TEKESin rahoituksella.
 

(05 Dec 2017) - Link

Interaktionsplattformen:

Moderointi
Moderoijina toimivat Turun yliopiston kouluttamat vapaaehtoiset terveydenhuoltoalan henkilöt (hoitajat).

(05 Dec 2017) - Link

Sivusto ei sisällä mainoksia, ei saa mainoksista tuloja eikä sisällä kaupallista aineistoa.
 

(05 Dec 2017) - Link

Interaktionsplattformen:

Kaupalliset mainokset, bannerit ym.
Keskustelufoorumin käyttäjillä ei ole lupaa julkaista kaupallisia mainoksia tai bannereita taikka liittää sivustolle maksullisia tai kaupallisuuteen liittyviä linkkejä.

(05 Dec 2017) - Link

Die Auszüge dieses Zertifikates wurden von der Stiftung Health On the Net (HON) erstellt und dürfen ohne die ausdrückliche Erlaubnis von HON nicht verwendet werden.

responsive devices

Bedeutung des HONcodes

Das Zertifikat der Stiftung Health On the Net (HON) bestätigt, dass diese Website zum Zeitpunkt ihrer Zertifizierung (s. unten) die 8 Prinzipien des von der Stiftung HON entwickelten Verhaltenskodex HONcode erfüllt und mit diesen übereinstimmt. Der oder die Website-Verantwortliche hat sich dazu verpflichtet, die HONcode-Prinzipien während der Dauer der Zertifizierung einzuhalten.

Obwohl HON ein Beschwerde-System eingeführt hat und die zertifizierten Websites automatisch überwacht werden sowie vom HONcode-Team regelmässig neu auf die HONcode-Prinzipien hin überprüft werden, kann es vorkommen, dass Abweichungen von den HONcode-Prinzipien auftreten.

Die Stiftung Health On the Net (HON) und/oder ihre Partner haften auf keinen Fall für allfällige Schäden, die durch die Nutzung einer zertifizierten Website oder durch die Unmöglichkeit, ein zertifizierte Website zu nutzen, entstehen. Des Weiteren sind die Stiftung HON und/oder ihre Partner auf keinen Fall haftbar für den Inhalt der zertifizierten Websites oder für den Inhalt von Websites Dritter, auf welche zertifizierte Websites mittels Hyperlink oder durch Informationen Dritter verweisen.

Der oder die Website-Verantwortliche ist für den Inhalt der Website verantwortlich, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Mehr Informationen zum HONcode ?
responsive devices

Verantwortliche von Gesundheitswebsites

Haben Sie eine eigene Website?

Beantragen Sie die HONcode-Zertifizierung!

Zertifizierung beantragen

Transparente Gesundheitsinformationen!

Nach HONcode-zertifizierten Websites suchen:

 

Laden Sie die kostenlose HONcode-Toolbar herunter.
barre d'outils HONcode

Die HON-Toolbar kann einfach heruntergeladen und Ihrem Web-Browser hinzugefügt werden. Sie verbindet Sie in Echtzeit mit dem HON-Server und zeigt beim Besuch einer gesundheitsbezogenen Website an, ob diese HONcode-zertifiziert ist oder nicht. Die HON-Toolbar erfasst keinerlei persönliche Informationen und enthält weder Spyware noch versteckte Funktionen.

Download

Video über den HONcode

YouTube-Kanal

Wir stellen Ihnen transparente Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

YouTube-Kanal