HONcode-Zertifikat

Digestief Centrum Maria Middelares Gent

stimmt mit dem HONcode überein

Logo certificat HONCode
4 Jahre

Gültigkeit der Zertifizierung gültig bis Dec 2018

www.digestiefcentrum.be Website ansehen

Logo certificat HONCode
HONcode-PIN-Nummer:

HONConduct821841

Datum der erstmaligen Überprüfung der Website:

17 Oct 2013

Gültigkeit der Zertifizierung

gültig bis Dec 2018

Datum des letzten HON-Besuchs

12 Dec 2017
Anzeigen des HONcode-Siegels auf dieser Site

Vom HONcode-Team erstellter Inhalt

Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Auszüge aus der Website, die das HONcode-Team zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat und die belegen, dass die Website die acht HONcode-Prinzipien respektiert.

Editorial board
Het team van artsen van het Digestief Centrum zijn de leden van de editorial board en aldus eindverantwoordelijk voor de inhoud van de site. Zij hebben deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Editorial board
Dr D Baert
Dr P Burvenich
Dr G De Cock
Dr E Monsaert
Dr K Rasquin
Dr E Vanderstraeten
Dr C Van Steenkiste
 

(12 Dec 2017) - Link

De informatie die de gebruiker vindt op deze website of die de gebruiker aangereikt wordt via deze website, heeft een algemeen karakter en kan daarom niet beschouwd worden als zijnde aangepast aan de persoonlijke noden van de gebruiker of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Ze omvat niet alle medische aspecten. Ze vervangt geenszins het artsenconsult.
 

(12 Dec 2017) - Link

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.
Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres, zullen als volgt worden gebruikt:
informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren
informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid
de opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren
we zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent en haar producten/diensten op de hoogte te houden. Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan u ons dat melden
we zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden, die geen onderdeel of directe partner van Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent zijn.
Onze website bevat links naar niet – Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent websites. Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de persoonlijke gegevens wordt omgegaan.
 

(12 Dec 2017) - Link

Von all den ausgewählten Beispielen wird nur eines angezeigt.

Het team of artsen van het Digestief Centrum zijn de leden van editorial board en zijn aldus eindverantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Zij hebben deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Door deze website te bezoeken gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, zonder beperking of uitsluiting. Het staat het Digestief Centrum vrij op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren.
 

(12 Dec 2017) - Link

Last update op: 16/03/2016
 

(12 Dec 2017) - Link

Dieses Prinzip kann nicht auf diese Site angewendet werden 

Contact
Vervolledig onderstaand formulier en druk vervolgens op 'Verstuur' om het bericht door te sturen. Velden met een * zijn verplicht in te vullen velden.
 

(12 Dec 2017) - Link

Het Digestief Centrum heeft een Vereniging Zonder Winstgevend doel (vzw) opgericht dat zich toespitst op Onderzoek en Communicatie (Rescom Gastro vzw). Eventuele inkomsten uit klinische studies, het geven van voordrachten of andere onderzoeksgerelateerde activiteiten, worden opnieuw geïnvesteerd in adequate communicatie naar patiënten en (huis)artsen, onder andere via de website van het Digestief Centrum. Het Digestief Centrum aanvaardt geen publiciteit op haar website.
 

(12 Dec 2017) - Link

Het Digestief Centrum aanvaardt geen publiciteit op haar website.
 

Die Auszüge dieses Zertifikates wurden von der Stiftung Health On the Net (HON) erstellt und dürfen ohne die ausdrückliche Erlaubnis von HON nicht verwendet werden.

responsive devices

Bedeutung des HONcodes

Das Zertifikat der Stiftung Health On the Net (HON) bestätigt, dass diese Website zum Zeitpunkt ihrer Zertifizierung (s. unten) die 8 Prinzipien des von der Stiftung HON entwickelten Verhaltenskodex HONcode erfüllt und mit diesen übereinstimmt. Der oder die Website-Verantwortliche hat sich dazu verpflichtet, die HONcode-Prinzipien während der Dauer der Zertifizierung einzuhalten.

Obwohl HON ein Beschwerde-System eingeführt hat und die zertifizierten Websites automatisch überwacht werden sowie vom HONcode-Team regelmässig neu auf die HONcode-Prinzipien hin überprüft werden, kann es vorkommen, dass Abweichungen von den HONcode-Prinzipien auftreten.

Die Stiftung Health On the Net (HON) und/oder ihre Partner haften auf keinen Fall für allfällige Schäden, die durch die Nutzung einer zertifizierten Website oder durch die Unmöglichkeit, ein zertifizierte Website zu nutzen, entstehen. Des Weiteren sind die Stiftung HON und/oder ihre Partner auf keinen Fall haftbar für den Inhalt der zertifizierten Websites oder für den Inhalt von Websites Dritter, auf welche zertifizierte Websites mittels Hyperlink oder durch Informationen Dritter verweisen.

Der oder die Website-Verantwortliche ist für den Inhalt der Website verantwortlich, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Mehr Informationen zum HONcode ?
responsive devices

Verantwortliche von Gesundheitswebsites

Haben Sie eine eigene Website?

Beantragen Sie die HONcode-Zertifizierung!

Zertifizierung beantragen

Transparente Gesundheitsinformationen!

Nach HONcode-zertifizierten Websites suchen:

 

Laden Sie die kostenlose HONcode-Toolbar herunter.
barre d'outils HONcode

Die HON-Toolbar kann einfach heruntergeladen und Ihrem Web-Browser hinzugefügt werden. Sie verbindet Sie in Echtzeit mit dem HON-Server und zeigt beim Besuch einer gesundheitsbezogenen Website an, ob diese HONcode-zertifiziert ist oder nicht. Die HON-Toolbar erfasst keinerlei persönliche Informationen und enthält weder Spyware noch versteckte Funktionen.

Download

Video über den HONcode

YouTube-Kanal

Wir stellen Ihnen transparente Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

YouTube-Kanal