HONcode-Zertifikat

VoedingOnline

stimmt mit dem HONcode überein

Logo certificat HONCode
9 Jahre

Gültigkeit der Zertifizierung gültig bis Dec 2019

www.voedingonline.nl Website ansehen

Logo certificat HONCode
HONcode-PIN-Nummer:

HONConduct814492

Datum der erstmaligen Überprüfung der Website:

02 Oct 2009

Gültigkeit der Zertifizierung

gültig bis Dec 2019

Datum des letzten HON-Besuchs

21 Nov 2018
Anzeigen des HONcode-Siegels auf dieser Site

Vom HONcode-Team erstellter Inhalt

Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Auszüge aus der Website, die das HONcode-Team zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat und die belegen, dass die Website die acht HONcode-Prinzipien respektiert.

Ontstaan
VoedingOnline is opgericht vanuit de voedingsprofessie. Per 1 september 2009 is de internetsite VoedingOnline online gegaan. Drijvende kracht achter het bedrijf VoedingOnline en de gelijknamige internetsite is de diëtist Manon A. Verheul-Koot. Zij heeft ruime ervaring op voedingsgebied en heeft diverse voedingspublicaties op haar naam staan.
 

(21 Nov 2018) - Link

Interaktionsplattformen:

Moderator van het forum
Moderator van het forum is Manon A. Verheul-Koot. Zij is onafhankelijk en heeft geen conflicteerde belangen (is niet gebonden aan de farmaceutische en/of voedingsindustrie).
De moderator bekijkt op werkdagen het forum en treedt zonodig op als moderator.
De volgende regels worden door de moderator in acht genomen:
- Niet relevante, niet serieuze en commerciële berichten worden verwijderd.
- Bezoekers van het forum dienen andere bezoekers en de moderator eerlijk en met respect te behandelen.
- Forumbezoekers dienen berichten op het forum te plaatsen (die volgens hun kennis) juist en correct zijn.
Voldoen bezoekers van het forum niet aan deze regels, dan behoudt VoedingOnline zich het recht berichten te verwijderen. Verder zal de afzender per e-mail een waarschuwing ontvangen met daarbij het verzoek om bij het plaatsen van toekomstige berichten wel de regels van het forum in acht te nemen.
Als bezoekers van het forum (na meerdere keren waarschuwen) zich niet aan de regels houden, dan behoudt VoedingOnline zich het recht het abonnement te beëindigen (zonder restitutie van geld) en het wachtwoord van deze bezoeker op non-actief te zetten. De desbetreffende bezoeker heeft hierdoor geen toegang meer tot de afgesloten delen (en het forum) van de site VoedingOnline.

(21 Nov 2018) - Link

Deze informatie is niet bedoeld als direct advies aan patiënten en mag daarom niet worden gezien als een vervanging van het contact tussen arts, diëtist of apotheker en de patiënt.
 

(21 Nov 2018) - Link

Interaktionsplattformen:

Deze informatie is niet bedoeld als direct advies aan patiënten en mag daarom niet worden gezien als een vervanging van het contact tussen arts, diëtist of apotheker en de patiënt.

(21 Nov 2018) - Link

Privacy beleid
VoedingOnline vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. VoedingOnline conformeert zich daarom aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dat betekent onder andere dat wij:
duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die onze databaseservers beheren;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, te wissen en over te dragen.
Persoonsgegevens
Als u op vrijwillige basis wordt gevraagd om persoonsgegevens, zal expliciet worden aangegeven waarvoor deze zullen worden gebruikt.
Bij bestellingen van losse e-books en e-learning modules of een jaarabonnement worden persoonsgegevens vastgelegd ten behoeve van de afhandeling van de bestelling, het abonnement, het volgen van de e-learning module en het eventueel aanmelden van accreditatiepunten bij het van toepassing zijnde register.
Zodra u een bestelformulier invult op onze site, ontvangt u een kopie van het formulier met de gegevens die u aan ons heeft aangeleverd. Jaarabonnees kunnen zelf hun persoonsgegevens aanpassen zodra zij op onze site zijn ingelogd.
Een jaarabonnement kan worden opgezegd door het opzeggingsformulier in te vullen. Na insturing van het formulier, ontvangt u hiervan een kopie. Zodra wij uw opzegging hebben verwerkt, ontvangt u van ons een bevestiging van opzegging.
VoedingOnline zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven (zie uitzonderingen verstrekking aan derden). U bent op ieder moment in staat uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen.
Verstrekking aan derden
Op onze site zijn in de nieuwsberichten social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wilt u dit niet, maak dan geen gebruik van deze social media buttons (zie verder cookies).
Voor de invoer van accreditatiegegevens door VoedingOnline in het Kwaliteitsregister, vragen wij u om uw registratienummer en geboorteplaats op te geven.
IP-adres
Bij het inloggen op de site van VoedingOnline wordt uw IP-adres gecheckt. Dit wordt gedaan om misbruik van inloggegevens tegen te gaan.
Bij misbruik van inloggegevens, kunnen wij een contractuele of wettelijke plicht hebben om de inloggegevens te delen met derden.
E-books beveiliging
Het illegaal kopiëren van onze e-books en e-learning modules is niet toegestaan. De e-books zijn daarom voorzien van een zichtbare beveiliging (uw naam en download datum) en onzichtbare kenmerken. Wij kunnen zo nagaan wie het e-book heeft besteld.
Als e-books illegaal worden gekopieerd, kunnen wij een contractuele of wettelijke plicht hebben om te vertellen wie de koper van de originele e-books is.
Reactie(formulieren)
Op de site VoedingOnline wordt gebruik gemaakt van verschillende reactieformulieren (lezersbeoordeling plaatsen, suggestie plaatsen, verzoek opname informatie, verzoek opname links, vragen / opmerkingen).
Zodra u een formulier invult op onze site, ontvangt u een kopie van het formulier met de gegevens die u aan ons heeft aangeleverd.
Onder onze nieuwsberichten en e-books kunt u een reactie plaatsen. Hierbij wordt gevraagd uw naam en e-mailadres in te vullen bij uw reactie. Deze reactie is direct zichtbaar op onze site zodra u deze reactie heeft geplaatst (u ontvangt hiervan geen kopie). Hierbij is ook uw naam zichtbaar (niet uw e-mailadres). Voor het plaatsen van lezersreacties zijn spelregels lezersreacties opgesteld. In deze spelregels staat ook vermeld hoe u uw reactie kunt aanpassen of verwijderen.
Forum
Op de site VoedingOnline kunnen abonnees (na inloggen) met elkaar discussiëren op het besloten forum. U kunt hierop een reactie plaatsen. Doordat u bent ingelogd worden uw naam en e-mailadres automatisch ingevuld. Uw reactie is direct zichtbaar in het forum (u ontvangt hiervan geen kopie). Hierbij is ook uw naam zichtbaar (niet uw e-mailadres). Voor deelname aan dit forum zijn spelregels forum opgesteld. In deze spelregels staat ook vermeld hoe u uw reactie kunt aanpassen of verwijderen.
Beveiliging
Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde webservers in Nederland die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.
Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en hiervoor een verwerkingsovereenkomst gesloten met onze databasebeheerders.
Https-verbinding
Gegevens-uitwisseling met de site VoedingOnline wordt via een veilige verbinding (https) tot stand gebracht.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
E-zine VoedingOnline
Zowel klanten als niet-klanten kunnen zich aanmelden voor het E-zine VoedingOnline die 12x per jaar gratis wordt toegestuurd.
Bij de aanmelding voor het E-zine VoedingOnline maken wij gebruik van een confirmed opt-in systeem. Dat wil zeggen dat u na aanmelding via het aanmeldingsformulier op onze site, van ons een e-mail ontvangt. Deze e-mail moet u bevestigen en pas daarna wordt u opgenomen in ons bestand voor de verzending van de E-zine VoedingOnline.
Via de link onderaan de toegezonden E-zine VoedingOnline kunt u zich afmelden, tijdelijk afmelden en/of uw gegevens (naam en e-mailadres) wijzigen.
Bewaartermijn
VoedingOnline bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden nodig is waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.
Informatie over de gevolgde e-learning modules zullen wij bewaren zolang de e-learning modules worden aangeboden omdat het slechts mogelijk is om 1x een bepaalde e-learning module te volgen.
Voor vragen over en inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, verbetering, aanvulling, wijziging, afscherming, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
U kunt ons bereiken via de contactgegevens in het Colofon of via ons contactformulier.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt ons bereiken via de contactgegevens in het Colofon of via ons contactformulier.
Als u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw klacht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookies
De website VoedingOnline plaatst cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
VoedingOnline benut de functionaliteit van cookies om het sitebezoek te meten. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de internetsite. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.
Meer informatie over cookies in Google Analytics.
Verder maakt VoedingOnline gebruik van cookies van de sociale media LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze cookies worden alleen geplaatst als u gebruik maakt van de desbetreffende sociale media en u tevens hiervoor bent ingelogd. Met deze cookies is het mogelijk dat pagina’s geliked en artikelen geshared worden.
De cookies van de sociale media worden geplaatst via het bedrijf AddThis.
Meer informatie over cookies in LinkedIn / Twitter / Facebook / Google+.
Wilt u het plaatsen van cookies niet toestaan, dan kunt u dit in uw browser blokkeren. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser vindt u onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers. Ook treft u hier informatie aan over hoe eerder geplaatste cookies verwijderd kunnen worden.
Een andere optie is om Ghostery te installeren. Met deze gratis add-on op uw browser kunt u zien van welke cookies internetsites gebruik maken. Ook kunt u hiermee gemakkelijk cookies blokkeren of weer inschakelen.
Veel sites maken voor bezoekersstatistieken gebruik van Google Analytics. Wilt u dit voor alle sites in één keer uitschakelen dan is dit mogelijk door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.
Aanpassing privacy beleid
VoedingOnline behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen.
Het is verstandig om het privacy beleid regelmatig te lezen om zo op de hoogte te blijven van de wijze waarop VoedingOnline uw persoonlijke gegevens verwerkt en beheerd.
Als het privacybeleid ingrijpend wordt gewijzigd, meldt VoedingOnline dit onder Nieuws en in de E-zine VoedingOnline.
 

(21 Nov 2018) - Link

Interaktionsplattformen:

De door u geplaatste berichten op het forum zijn zichtbaar voor alle abonnees van VoedingOnline. Wilt u een eerder door u geplaatst bericht verwijderen of aanpassen, dan kunt u hierover een e-mail sturen aan de moderator (manon.verheulemailadresvoedingonline.nl). Zij zal dan (in overleg met u) het desbetreffende bericht verwijderen of aanpassen.

(21 Nov 2018) - Link

Von all den ausgewählten Beispielen wird nur eines angezeigt.

Overige informatie
Bronnen
Uzhova I., Fuster V., Fernández-Ortiz A. et al. (2017). The importance of breakfast in atherosclerosis disease; insights from the PESA study. J. Am. Coll. Cardiol. 70: [Epub ahead of print].
 

(21 Nov 2018) - Link

Interaktionsplattformen:

Om deze reden vragen wij een ieder die aanbevelingen doet via het forum, aan te geven wat zijn/haar professie is en waarop deze aanbevelingen zijn gebaseerd (persoonlijke ervaring, onderzoek of literatuur) en zo mogelijk ook een link te maken naar de bronnen. Lezers van het forum maken wij er op attent dat zij altijd goed naar de afzender en de bronnen van de aanbevelingen moeten kijken. Worden geen professie en bronnen genoemd dan dient u er van uit te gaan dat deze aanbevelingen door een niet (para)medicus zijn gedaan.

(21 Nov 2018) - Link

20 november 2018
 

(21 Nov 2018) - Link

De e-books, e-learning modules en nieuwsberichten zijn geschreven door Manon A. Verheul-Koot (diëtist), tenzij anders is vermeld
 

(21 Nov 2018) - Link

Interaktionsplattformen:

Forumbezoekers dienen berichten op het forum te plaatsen (die volgens hun kennis) juist en correct zijn.

(21 Nov 2018) - Link

Vragen / opmerkingen
 

(21 Nov 2018) - Link

Interaktionsplattformen:

Vragen / opmerkingen

(21 Nov 2018) - Link

Sponsoring
VoedingOnline maakt geen gebruik van sponsoring.
De inkomsten van VoedingOnline worden voornamelijk gerealiseerd uit de verkoop van e-books, e-learning modules en jaarabonnementen.
 

(21 Nov 2018) - Link

Interaktionsplattformen:

Moderator van het forum is Manon A. Verheul-Koot. Zij is onafhankelijk en heeft geen conflicteerde

(21 Nov 2018) - Link

De redactie opereert en voert eindredactie geheel onafhankelijk van enige commerciële invloed.
 

(21 Nov 2018) - Link

Afgebakende plaats advertenties
Om de productie van de internetsite VoedingOnline te kunnen financiëren accepteert VoedingOnline bijdragen van adverteerders, onder andere in de vorm van banners en berichten in duidelijk afgescheiden onderdelen op de internetsite of in de e-zine.
 

(21 Nov 2018) - Link

Interaktionsplattformen:

De volgende regels worden door de moderator in acht genomen:
- Niet relevante, niet serieuze en commerciële berichten worden verwijderd.

(21 Nov 2018) - Link

Die Auszüge dieses Zertifikates wurden von der Stiftung Health On the Net (HON) erstellt und dürfen ohne die ausdrückliche Erlaubnis von HON nicht verwendet werden.

responsive devices

Bedeutung des HONcodes

Das Zertifikat der Stiftung Health On the Net (HON) bestätigt, dass diese Website zum Zeitpunkt ihrer Zertifizierung (s. unten) die 8 Prinzipien des von der Stiftung HON entwickelten Verhaltenskodex HONcode erfüllt und mit diesen übereinstimmt. Der oder die Website-Verantwortliche hat sich dazu verpflichtet, die HONcode-Prinzipien während der Dauer der Zertifizierung einzuhalten.

Obwohl HON ein Beschwerde-System eingeführt hat und die zertifizierten Websites automatisch überwacht werden sowie vom HONcode-Team regelmässig neu auf die HONcode-Prinzipien hin überprüft werden, kann es vorkommen, dass Abweichungen von den HONcode-Prinzipien auftreten.

Die Stiftung Health On the Net (HON) und/oder ihre Partner haften auf keinen Fall für allfällige Schäden, die durch die Nutzung einer zertifizierten Website oder durch die Unmöglichkeit, ein zertifizierte Website zu nutzen, entstehen. Des Weiteren sind die Stiftung HON und/oder ihre Partner auf keinen Fall haftbar für den Inhalt der zertifizierten Websites oder für den Inhalt von Websites Dritter, auf welche zertifizierte Websites mittels Hyperlink oder durch Informationen Dritter verweisen.

Der oder die Website-Verantwortliche ist für den Inhalt der Website verantwortlich, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Mehr Informationen zum HONcode ?
responsive devices

Verantwortliche von Gesundheitswebsites

Haben Sie eine eigene Website?

Beantragen Sie die HONcode-Zertifizierung!

Zertifizierung beantragen

Transparente Gesundheitsinformationen!

Nach HONcode-zertifizierten Websites suchen:

 

Laden Sie die kostenlose HONcode-Toolbar herunter.
barre d'outils HONcode

Die HON-Toolbar kann einfach heruntergeladen und Ihrem Web-Browser hinzugefügt werden. Sie verbindet Sie in Echtzeit mit dem HON-Server und zeigt beim Besuch einer gesundheitsbezogenen Website an, ob diese HONcode-zertifiziert ist oder nicht. Die HON-Toolbar erfasst keinerlei persönliche Informationen und enthält weder Spyware noch versteckte Funktionen.

Download

Video über den HONcode

YouTube-Kanal

Wir stellen Ihnen transparente Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

YouTube-Kanal