HONcode-Zertifikat

Nifab.no - Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ Behandling (The Norwegian Information Centre on Complementary and Alternative Medicine)

stimmt mit dem HONcode überein

Logo certificat HONCode
3 Jahre

Gültigkeit der Zertifizierung gültig bis Jan 2018

www.nifab.no Website ansehen

Logo certificat HONCode
HONcode-PIN-Nummer:

HONConduct584151

Datum der erstmaligen Überprüfung der Website:

16 Aug 2013

Gültigkeit der Zertifizierung

gültig bis Jan 2018

Datum des letzten HON-Besuchs

07 Nov 2017
Anzeigen des HONcode-Siegels auf dieser Site

Vom HONcode-Team erstellter Inhalt

Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Auszüge aus der Website, die das HONcode-Team zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat und die belegen, dass die Website die acht HONcode-Prinzipien respektiert.

Ansatte
 

(27 Dec 2016) - Link

Informasjonen på nifab.no er ikke ment å erstatte, men å støtte forholdet mellom pasient, helsepersonell og alternativ behandler.
 

(27 Dec 2016) - Link

På denne siden finner du informasjon om vår taushetsplikt, og det personvern du har som bruker av våre tjenester.
NAFKAM respekterer og praktiserer full konfidensialitet om privatpersoner som bruker nettstedet og/ eller henvender seg direkte til oss. Vi følger de til enhver tid gjeldende regler om taushetsplikt og personvern som gjelder for helseinformasjon i Norge.
Ved bruk av nettstedet
Vi overvåker systemaksessen på serveren vår, for å ivareta sikkerheten til informasjonen den inneholder og for å forhindre at uvedkommende trenger seg inn i systemet.
Vi bruker også Google Analytics til å analysere bruken av nettstedene våre og forbedre innholdet. Dette inkluderer bruk av "cookies". En cookie er en melding gitt til din nettleser fra nettsteder du besøker. Meldingen blir lagret av nettleseren din i en tekstfil kalt cookie.txt.
Hver gang nettleseren din åpner en side på nettstedet, sendes denne kapselen tilbake til nettstedet.
Den kan brukes av de ansvarlige for nettstedet til å identifisere brukere og å tilrettelegge besøket deres, ved å tilpasse nettstedet for dem etter deres tidligere besøk og bruk.
Ingen personlig informasjon blir samlet inn fra Google Analytics. Ytterligere informasjon om personvern ved bruk av Google Analytics finner du her.
Du kan velge å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din, og fortsatt ha full tilgang til Nifab.no.
Ved kontakt med oss
Når du ringer oss med et spørsmål, kan du selvsagt være anonym. Alle ansatte har dessuten taushetsplikt. Vi vil ikke spørre om sensitive opplysninger, men vil som oftest etterspørre en e-post adresse for å kunne kvalitetssikre svaret til deg internt.
Hvis du bruker vårt kontaktskjema eller sender e-post direkte til oss, blir meldingen din mottatt på en e-post server som styres og bevoktes av UIT Norges Arktiske Universitetet.
Alle forespørsler vi får, blir etter besvarelse anonymisert og tatt vare på i en intern kunnskapsdatabase for "Ofte stilte spørsmål". Bare ansatte dedikert til Nifab.no har tilgang til denne databasen.
Alle opplysninger som kan identifisere deg (for eksempel navn, adresse, sted, epostadresse, telefonnummer mv) slettes i forbindelse med anonymiseringen og arkiveringen av korrespondansen.
Merk: Du bør alltid betrakte opplysninger om din helse som sensitiv informasjon, uansett hvem du tenker å sende slike opplysninger til:
Ved bruk av e-post eller andre elektroniske medier for korrespondanse, er det alltid en viss risiko for at informasjonen kan bli sendt til eller videresendt til feil person.
Det er også en viss mulighet for at e-post kan komme på avvege undervegs. I tillegg kan e-poster bli lagret i strid med retningslinjene for personvernopplysninger.
For å redusere risikoen og bedre sikre deg mot at sensitiv og identifiserbar informasjon kan bli lest og misbrukt av andre, anbefaler vi deg å begrense innholdet til bare det nødvendige minimum for formålet.
Tenker du å sende inn spørsmål til NAFKAM, kan du være oppmerksom på at vi ikke tilbyr vurdering eller behandling av pasienters helsetilstand; gir råd om bruk av alternativ behandling; eller har oversikt over behandlere/ behandlingstilbud i ditt område.
 

(01 Jan 2017) - Link

Von all den ausgewählten Beispielen wird nur eines angezeigt.

Kilder
Arnet, E. (2009): Terapi. Hva passer for meg? Gyldendal Norsk Forlag, Oslo
Hanson, N. R. (1972): Patterns of Discovery Cambridge University Press
Utgitt første gang i 1958
Hostrup, Hanne (2009): Gestaltterapi: Indføring i gestaltterapiens grundbegreber Hans Reitzels forlag, København. Utgitt første gang i 1999.
Perls, Frederick S.,
Hefferline, Ralph.,
Goodman, Paul (1994): Gestalt Therapy: Exitement and Growth In the Human Personality The Gestalt Journal Press, USA. Første gang publisert i 1951.
Fredrick S. Perls: Fritz Perls
Norsk Gestaltterapeut Forening
Store Norske Leksikon
Webster University: Laura Perls
 

(27 Dec 2016) - Link

Oppdatert 12.10.2015
 

(27 Dec 2016) - Link

Dieses Prinzip kann nicht auf diese Site angewendet werden 

Kontakt
 

(27 Dec 2016) - Link

Nettstedet drives av Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Behandling (NAFKAM) , som ligger ved Institutt for Samfunnsmedisin , Det Helsevitenskapelige Fakultet på UiT Norges Arktiske Universitet .
 

(27 Dec 2016) - Link

Nettstedet inneholder ingen form for reklame.
 

(27 Dec 2016) - Link

Die Auszüge dieses Zertifikates wurden von der Stiftung Health On the Net (HON) erstellt und dürfen ohne die ausdrückliche Erlaubnis von HON nicht verwendet werden.

responsive devices

Bedeutung des HONcodes

Das Zertifikat der Stiftung Health On the Net (HON) bestätigt, dass diese Website zum Zeitpunkt ihrer Zertifizierung (s. unten) die 8 Prinzipien des von der Stiftung HON entwickelten Verhaltenskodex HONcode erfüllt und mit diesen übereinstimmt. Der oder die Website-Verantwortliche hat sich dazu verpflichtet, die HONcode-Prinzipien während der Dauer der Zertifizierung einzuhalten.

Obwohl HON ein Beschwerde-System eingeführt hat und die zertifizierten Websites automatisch überwacht werden sowie vom HONcode-Team regelmässig neu auf die HONcode-Prinzipien hin überprüft werden, kann es vorkommen, dass Abweichungen von den HONcode-Prinzipien auftreten.

Die Stiftung Health On the Net (HON) und/oder ihre Partner haften auf keinen Fall für allfällige Schäden, die durch die Nutzung einer zertifizierten Website oder durch die Unmöglichkeit, ein zertifizierte Website zu nutzen, entstehen. Des Weiteren sind die Stiftung HON und/oder ihre Partner auf keinen Fall haftbar für den Inhalt der zertifizierten Websites oder für den Inhalt von Websites Dritter, auf welche zertifizierte Websites mittels Hyperlink oder durch Informationen Dritter verweisen.

Der oder die Website-Verantwortliche ist für den Inhalt der Website verantwortlich, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Mehr Informationen zum HONcode ?
responsive devices

Verantwortliche von Gesundheitswebsites

Haben Sie eine eigene Website?

Beantragen Sie die HONcode-Zertifizierung!

Zertifizierung beantragen

Transparente Gesundheitsinformationen!

Nach HONcode-zertifizierten Websites suchen:

 

Laden Sie die kostenlose HONcode-Toolbar herunter.
barre d'outils HONcode

Die HON-Toolbar kann einfach heruntergeladen und Ihrem Web-Browser hinzugefügt werden. Sie verbindet Sie in Echtzeit mit dem HON-Server und zeigt beim Besuch einer gesundheitsbezogenen Website an, ob diese HONcode-zertifiziert ist oder nicht. Die HON-Toolbar erfasst keinerlei persönliche Informationen und enthält weder Spyware noch versteckte Funktionen.

Download

Video über den HONcode

YouTube-Kanal

Wir stellen Ihnen transparente Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

YouTube-Kanal