HONcode-Zertifikat

Dutch Lymphedema Network

stimmt mit dem HONcode überein

Logo certificat HONCode
14 Jahre

Gültigkeit der Zertifizierung gültig bis Jan 2019

www.lymfoedeem.nl Website ansehen

Logo certificat HONCode
HONcode-PIN-Nummer:

HONConduct352738

Datum der erstmaligen Überprüfung der Website:

18 May 2004

Gültigkeit der Zertifizierung

gültig bis Jan 2019

Datum des letzten HON-Besuchs

24 Jan 2018
Anzeigen des HONcode-Siegels auf dieser Site

Vom HONcode-Team erstellter Inhalt

Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Auszüge aus der Website, die das HONcode-Team zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat und die belegen, dass die Website die acht HONcode-Prinzipien respektiert.

Over NLNet
Raad van Advies
De raad van advies is sinds september 2016 als volgt samengesteld:
De heer Dr. R.J. Damstra, voorzitter
Mevrouw M.G.L. Lauret-Roemers, oncologisch en oedeemfysiotherapeut, namens de NVFL
Mevrouw E. Brouwer, namens SLCN
De heer R. Bot, directeur Varitex
Mevrouw C. Feenstra-Verbruggen, huid- en oedeemtherapeut, namens de NVH
Mevrouw G. van der Heide-Schoon, namens de BVN
Mevrouw J. Verhoeff-Braat, patiëntenvertegenwoordiger
Mevrouw Drs. E. van Dorst, gynacologisch oncoloog
Mevrouw E. Butter, verpleegkundige UMC Utrecht
 

(24 Jan 2018) - Link

Doel van de website
Deze pagina's zijn NIET opgezet om te voorzien in specifieke medische informatie. Wanneer u vermoedt dat u een medische aandoening heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.
 

(24 Jan 2018) - Link

Privacy verklaring
Privacybeleid
Deze website is opgericht en wordt beheerd door het Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem (NLNet). NLNet heeft dit privacy statement gemaakt om duidelijk te maken dat wij belang en waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website.
Google Analytics
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie wordt niet met derden gedeeld.
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site.
The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.
For further information on the privacy policy concerning Google Analytics, please go here: www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 

(24 Jan 2018) - Link

Von all den ausgewählten Beispielen wird nur eines angezeigt.

Bron: Omgaan met lymfoedeem, A. Vinjé-Harrewijn, A. Van Beek en P. Haspels
 

(24 Jan 2018) - Link

Laatst bijgewerkt: 15 juni 2016
 

(24 Jan 2018) - Link

Dieses Prinzip kann nicht auf diese Site angewendet werden 

Er is een probleem met deze website
Heeft u een probleem met de website, meld dit svp via
 

(24 Jan 2018) - Link

Website
Het onderhoud van de website van NLNet wordt gefinancierd uit algemene middelen.

Financiering
Om de activiteiten van NLNet te kunnen bekostigen is geld nodig. Ondanks dat we bijna alleen met vrijwilligers werken en we onze vaste lasten zo laag mogelijk houden, heeft NLNet inkomsten nodig. Daarvoor hebben we een aantal bronnen:
Donateurs
NLNet heeft twee categorieën donateurs, patiënten en zorgverleners. Het lidmaatschap van NLNet bedraagt voor patiënten € 40,00 per jaar. Therapeuten/artsen/andere professionals betalen € 60,- per jaar. Bij betaling via automatische incasso geldt een korting van € 5,00, waardoor de bedragen respectievelijk € 35,00 en € 55,00 per jaar worden. Er zijn ook donateurs die een hoger bedrag overmaken.
Erfenissen en legaten
Regelmatig krijgt NLNet een donatie uit een erfenis of legaat. Daar NLNet een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, hoeven we over deze bedragen geen belasting te betalen.
Advertentie inkomsten
In ons tijschrift Lymfologica wordt geadverteerd door bedrijven die werkzaam zijn rondom lymfoedeem en lipoedeem en die de activiteiten van NLNet willen ondersteunen. Per jaar worden met de adverteerders afspraken gemaakt over advertenties en kosten. Met deze inkomsten worden de kosten voor het produceren en verspreiden van het blad nagenoeg gedekt.
PGO subsidie
Fonds PGO is een onderdeel van uitvoeringsorganisatie CIBG dat namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidies verstrekt aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties in Nederland. NLNet vraagt jaarlijks op basis van een activiteiten- en kostenplan subsidie aan bij het Fonds PGO. Tot nu toe worden onze aanvragen steeds gehonoreerd. Door bezuinigen vanuit de Rijksoverheid zal het maximale subsidie bedrag vanuit het fonds de komende jaren fors dalen. Met het zicht op die ontwikkeling wil NLNet haar eigen inkomstenbronnen verder gaan versterken.
Activiteiten
Voor een aantal activiteiten dat NLNet voor patiënten en de mensen in hun omgeving organiseert, vragen wij aan deelnemers een bijdrage in de kosten. De rest van de kosten betaalt NLNet uit algemene middelen.
Website
Het onderhoud van de website van NLNet wordt gefinancierd uit algemene middelen.
 

(24 Jan 2018) - Link

Openheid in advertentie en redactioneel beleid
De redactie van deze website is onafhankelijk en de site bevat geen reclame.
 

Die Auszüge dieses Zertifikates wurden von der Stiftung Health On the Net (HON) erstellt und dürfen ohne die ausdrückliche Erlaubnis von HON nicht verwendet werden.

responsive devices

Bedeutung des HONcodes

Das Zertifikat der Stiftung Health On the Net (HON) bestätigt, dass diese Website zum Zeitpunkt ihrer Zertifizierung (s. unten) die 8 Prinzipien des von der Stiftung HON entwickelten Verhaltenskodex HONcode erfüllt und mit diesen übereinstimmt. Der oder die Website-Verantwortliche hat sich dazu verpflichtet, die HONcode-Prinzipien während der Dauer der Zertifizierung einzuhalten.

Obwohl HON ein Beschwerde-System eingeführt hat und die zertifizierten Websites automatisch überwacht werden sowie vom HONcode-Team regelmässig neu auf die HONcode-Prinzipien hin überprüft werden, kann es vorkommen, dass Abweichungen von den HONcode-Prinzipien auftreten.

Die Stiftung Health On the Net (HON) und/oder ihre Partner haften auf keinen Fall für allfällige Schäden, die durch die Nutzung einer zertifizierten Website oder durch die Unmöglichkeit, ein zertifizierte Website zu nutzen, entstehen. Des Weiteren sind die Stiftung HON und/oder ihre Partner auf keinen Fall haftbar für den Inhalt der zertifizierten Websites oder für den Inhalt von Websites Dritter, auf welche zertifizierte Websites mittels Hyperlink oder durch Informationen Dritter verweisen.

Der oder die Website-Verantwortliche ist für den Inhalt der Website verantwortlich, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Mehr Informationen zum HONcode ?
responsive devices

Verantwortliche von Gesundheitswebsites

Haben Sie eine eigene Website?

Beantragen Sie die HONcode-Zertifizierung!

Zertifizierung beantragen

Transparente Gesundheitsinformationen!

Nach HONcode-zertifizierten Websites suchen:

 

Laden Sie die kostenlose HONcode-Toolbar herunter.
barre d'outils HONcode

Die HON-Toolbar kann einfach heruntergeladen und Ihrem Web-Browser hinzugefügt werden. Sie verbindet Sie in Echtzeit mit dem HON-Server und zeigt beim Besuch einer gesundheitsbezogenen Website an, ob diese HONcode-zertifiziert ist oder nicht. Die HON-Toolbar erfasst keinerlei persönliche Informationen und enthält weder Spyware noch versteckte Funktionen.

Download

Video über den HONcode

YouTube-Kanal

Wir stellen Ihnen transparente Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

YouTube-Kanal