HONcode-Zertifikat

Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi

stimmt mit dem HONcode überein

Logo certificat HONCode
4 Jahre

Gültigkeit der Zertifizierung gültig bis Dec 2016

www.malformacja.pl Website ansehen

Logo certificat HONCode
HONcode-PIN-Nummer:

HONConduct162236

Datum der erstmaligen Überprüfung der Website:

10 Feb 2011

Gültigkeit der Zertifizierung

gültig bis Dec 2016

Datum des letzten HON-Besuchs

31 Dec 2015
Anzeigen des HONcode-Siegels auf dieser Site

Vom HONcode-Team erstellter Inhalt

Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Auszüge aus der Website, die das HONcode-Team zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat und die belegen, dass die Website die acht HONcode-Prinzipien respektiert.

Michał Michalik
Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi
Wersja 1.1, kwiecień 2009
Dziękuję Karolinie, Agnieszce i Maćkowi za motywację, wsparcie i miłość.
Specjaliści, których nieoceniona i fachowa pomoc przyczyniła się do powstania poradnika:
dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska – specjalista chorób oczu dr n. med. Ewa Szpringer – specjalista dermatolog
lek. med. Dariusz Wyrzykowski – specjalista chirurgii dziecięcej dr Anne M.Comi – Director, Hunter Nelson Sturge-Weber Center,
Kennedy Krieger Institute, Baltimore
 

(25 Dec 2015) - Link

Informacje zamieszczone na www.malformacja.pl mają na celu uzupełnienie i polepszenie, a nie zastąpienie kontaktu pomiędzy pacjentem (użytkownikiem strony), a jego lekarzem.
 

(26 Nov 2015) - Link

Strona nie wykorzystuje żadnych mechanizmów zbierania danych osobowych, rejestrowania itp., nie ma również żadnej możliwości przekazywania danych objętych tajemnicą lekarską.
 

(31 Dec 2015) - Link

Von all den ausgewählten Beispielen wird nur eines angezeigt.

Po pierwsze: w książkach
Dodatkowych informacji możecie szukać w bibliografii poświęconej sprawie malformacji i zespołu Sturge-Webera. Nie udało mi się znaleźć polskojęzycznej publikacji w całości poświęconej sprawie, w odróżnieniu od wydawnictw obcojęzycznych (głównie angielskich). Temat jest wzmian- kowany we wszelkich publikacjach o charakterze dermatologicznym (np. z zakresu dermatologii pediatrycznej), ale ze względu na wzmiankowy charakter tych informacji, odradzam zakupy tych encyklopedii, szczególnie biorąc pod uwagę ich cenę.
Lepiej jest ze źródłami dot. laseroterapii, z których godne polecenia są: „Lasery w dermatologii” Sean W. Lanigan, Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2005. Książka w dość czytelny – nawet dla laika – sposób przybliża meandry laseroterapii.
Po drugie: w publikacjach naukowych
Publikacje naukowe dostępne online:
- „Guzy naczyniowe i wrodzone malformacje naczyniowe”
Wyrzykowski D., Bukowski M., Jaśkiewicz J., w: Cancer Surgery, Cancer Surg (e-publ) 2005;1(1): 1-25, dostępne online pod adresem: www.wiktor.netoh.pl/dokumenty/naczyniaki.doc
- „Zastosowanie laserów w chirurgii plastycznej – lasery naczyniowe” Ireneusz P. Siewiera, Mariusz S. Wysocki, Ireneusz T. Łątkowski; z Kliniki Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju Akademii Medycznej we Wrocławiu; w: Wiadomości lekarskie 2007, LX, 3-4, dostępne online pod adresem: www.slam.katowice.pl/wydawnictwa/wiadlek/3-4-2007/s178_siewiera_i.pdf
- „Facts about vascular birthmarks and tumors”
Linda Rozell-Shannon, Glenda N. Ethington z Vascular Birthmarks Foundation, dostępna online pod adresem: www.birthmark.org/pdf/Pamphlet2006.pdf. Publikacja zawiera także listę ciekawych odnośników do innych źródeł.
Publikacje naukowe dostępne w Bibliotece publikacji UM w Poznaniu: www.bg.am.poznan.pl
- „Etiopatogeneza i leczenie jaskry w zespole Sturge-Webera”
Jadwiga Bernardczyk-Meller, Krystyna Pecold. W: - Klin. Oczna 1993 R. 95 nr 3-4 s. 122-124 il. bibliogr. summ.
- „Naczyniak naczyniówki w przebiegu choroby Sturge-Webera –
diagnostyka i leczenie”
Małgorzata Karolczak-Kulesza, Krystyna Pecold, Anna Gotz-Więckowska. W: XXXIX Zjazd Okulistów Polskich. Kraków, 7-10 VI 1998. Streszczenia. [B. m., 1998] s. 67-68.
- „Jaskra w przebiegu zespołu Sturge-Webera”
22
Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi

Anna Gotz-Więckowska, Izabela Kulińska-Niedziela, Małgorzata Karolczak-Kulesza, Krystyna Pecold. W: I Symposium Glaucomatologicum. Wrocław, 16-18 IV 1998. Program i streszczenia. Wrocław, 1998 s. 206-207.
Po trzecie: w Internecie
Strony polskojęzyczne:
polskie forum, bardzo aktywne, za pośrednictwem którego można np. skontaktować się z ekspertem – dr. Dariuszem Wyrzykowskim, autorem wielu publikacji poświęconych naczyniakom, oraz wymienić się spostrzeżeniami, poglądami i kontaktami.
- www.malformacja.pl
to moja, „poradnikowa” strona. Zapewne będzie tam można pobrać niniejszy poradnik, i – o ile pozwolą autorzy – publikacje i różne dodatkowe źródła. Tam również namiary na mnie i aktualne informacje na temat poradnika.
Strony angielskojęzyczne:
- www.birthmark.org lub www.vbfeurope.org
strona fundacji VBF (Vascular Birthmarks Foundation), bardzo obszerna, poświęcona wszelkim zmianom wrodzonym, także malformacjom. Umożliwia m.in. kontakt z ekspertami z całego świata, którzy – czego sam doświadczyłem – odpowiadają na skierowane do nich pytania. Mnóstwo artykułów na interesujące nas tematy. Polecam!
- www.birthmarks.com
bardzo obszerna i rozbudowana strona z mnóstwem treści. Zawiera nawet porady kosmetyczne, pielęgnacyjne oraz listę książek poświęconych sprawie, w tym książek dla dzieci. Jest tam także lista innych źródeł internetowych.
- www.sturge-weber.com
strona Fundacji Sturge-Weber, dużo odnośników i wzruszających (także ilustrowanych filmami) historii.
- www.sturgeweber.kennedykrieger.org
strona Hunter Nelson Sturge Weber Center w Kennedy Krieger Institute, z niezwykle pomocną dr Anne M. Comi na czele.
Strony komercyjne:
- www.candelalaser.com
strona producenta laserów barwnikowych. Choć ma charakter komercyjny, zawiera również ciekawe i obrazowe zdjęcia, ilustracje, filmy i artykuły dotyczące laseroterapii.
- www.supernova.com.pl/elipse
polska strona dystrybutora systemów IPL, wraz z ciekawym opisem tej techniki leczenia oraz wynikami badań.
 

(26 Nov 2015) - Link

Wersja 1.1, kwiecień 2009
 

(26 Nov 2015) - Link

Dieses Prinzip kann nicht auf diese Site angewendet werden 

Kontakt z autorem poradnika
 

(26 Nov 2015) - Link

Nasza strona nie zawiera żadnej formy reklamy, nie zawiera jakichkolwiek elementów reklamowych i utrzymywana jest ze środków własnych autora.
 

(31 Dec 2015) - Link

Nasza strona nie zawiera żadnej formy reklamy, nie zawiera jakichkolwiek elementów reklamowych i utrzymywana jest ze środków własnych autora.
 

Die Auszüge dieses Zertifikates wurden von der Stiftung Health On the Net (HON) erstellt und dürfen ohne die ausdrückliche Erlaubnis von HON nicht verwendet werden.

responsive devices

Bedeutung des HONcodes

Das Zertifikat der Stiftung Health On the Net (HON) bestätigt, dass diese Website zum Zeitpunkt ihrer Zertifizierung (s. unten) die 8 Prinzipien des von der Stiftung HON entwickelten Verhaltenskodex HONcode erfüllt und mit diesen übereinstimmt. Der oder die Website-Verantwortliche hat sich dazu verpflichtet, die HONcode-Prinzipien während der Dauer der Zertifizierung einzuhalten.

Obwohl HON ein Beschwerde-System eingeführt hat und die zertifizierten Websites automatisch überwacht werden sowie vom HONcode-Team regelmässig neu auf die HONcode-Prinzipien hin überprüft werden, kann es vorkommen, dass Abweichungen von den HONcode-Prinzipien auftreten.

Die Stiftung Health On the Net (HON) und/oder ihre Partner haften auf keinen Fall für allfällige Schäden, die durch die Nutzung einer zertifizierten Website oder durch die Unmöglichkeit, ein zertifizierte Website zu nutzen, entstehen. Des Weiteren sind die Stiftung HON und/oder ihre Partner auf keinen Fall haftbar für den Inhalt der zertifizierten Websites oder für den Inhalt von Websites Dritter, auf welche zertifizierte Websites mittels Hyperlink oder durch Informationen Dritter verweisen.

Der oder die Website-Verantwortliche ist für den Inhalt der Website verantwortlich, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Mehr Informationen zum HONcode ?
responsive devices

Verantwortliche von Gesundheitswebsites

Haben Sie eine eigene Website?

Beantragen Sie die HONcode-Zertifizierung!

Zertifizierung beantragen

Transparente Gesundheitsinformationen!

Nach HONcode-zertifizierten Websites suchen:

 

Laden Sie die kostenlose HONcode-Toolbar herunter.
barre d'outils HONcode

Die HON-Toolbar kann einfach heruntergeladen und Ihrem Web-Browser hinzugefügt werden. Sie verbindet Sie in Echtzeit mit dem HON-Server und zeigt beim Besuch einer gesundheitsbezogenen Website an, ob diese HONcode-zertifiziert ist oder nicht. Die HON-Toolbar erfasst keinerlei persönliche Informationen und enthält weder Spyware noch versteckte Funktionen.

Download

Video über den HONcode

YouTube-Kanal

Wir stellen Ihnen transparente Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

YouTube-Kanal