Certificate of compliance

Medonet

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode

Certificate validity: valid until Mar 2021

www.medonet.pl Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct966248

Date of initial review:

27 Sep 2019

Certificate validity:

valid until Mar 2021

Date of last visit:

22 Jan 2021

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Redakcja serwisu
Anna Zimny-Zając - Redaktor Naczelna Medonet
Sylwia Stachura - Wydawczyni Medonet
Karolina Świdrak - Wydawczyni Medonet
Aleksandra Lipiec - Redaktorka
Magda Ważna - Redaktorka
Tatiana Naklicka - Redaktorka SEO
Marlena Kostyńska - Redaktorka SEO
 

(24 Mar 2020) - Link

Treści z serwisu medonet.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.
 

(27 Sep 2019) - Link

POLITYKA PRYWATNOŚCI PODMIOTÓW Z GRUPY RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA
 

(24 Mar 2020) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Źródła
Reuters
Business Insider Australia
BBC
 

(24 Mar 2020) - Link

data publikacji: 27.04.2018, 10:19, data aktualizacji: 27.04.2018, 11:16
 

(24 Mar 2020) - Link

This principle is not applicable to this site 

Kontakt z redakcją:
 

(27 Sep 2019) - Link

Serwis medonet.pl utrzymywany jest wyłącznie z przychodów osiąganych z reklamy.
 

(24 Mar 2020) - Link

Reklamy nie mają żadnego wpływu na rzetelność i treść informacji dostarczanych przez serwis
 

(24 Mar 2020) - Link

Reklamy nie mają żadnego wpływu na rzetelność i treść informacji dostarczanych przez serwis
 

(24 Mar 2020) - Link

Reklamy są wyodrębnione w czytelny sposób za pomocą ramki i oznaczenia "reklama", co pozwala odróżnić je od treści redakcyjnych.
 

(24 Mar 2020) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel