Certificate of compliance

Portal4 Care

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
1 Year

Certificate validity: 03 May 2017 - May 2018

www.portal4care.be Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct956677

Date of initial review:

18 Oct 2016

Certificate validity:

03 May 2017 - May 2018

Date of last visit:

06 Feb 2018
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Raad van Bestuur & Algemene Vergadering
Koen Van den Bossche, RN, MsN (Voorzitter)
Michel Foulon, RN, MsN (Secretaris)
Rita Eggermont, RN (Penningmeester)
Jef Adriaenssens, RN, MsN, PhD (coördinator)
Koen Balcaen, RN, MsN
Katelijne Dekoster, RN, MsN
Etienne Denayer, RN
Prof. Em. Mieke Grypdonck, RN, MsN, PhD
Ann Van de Velde, RN, MsN
Andre Vanherck, RN
Magda Vermeulen, RN, MsN
Tarcy Windey, RN, MsN
​Pascal Claeys, RN, MsN (webmaster)
Thérèse Van Durmen, RN, MsN (vertaler)
 

(28 Feb 2017) - Link

This principle is not applicable to this site 

Deze website voldoet aan alle wettelijke vereisten zoals gesteld door de Belgische wetgever, waaronder regelgeving betreffende privacy, medisch geheim en persoonlijke levenssfeer. Gegevens over gebruikers worden niet gecollecteerd, noch verspreid of gecommercialiseerd. Deze website gebruikt geen cookies en verzamelt enkel geanonimiseerde data voor de gebruikersstatistieken.
 

(03 May 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Al de kennis die aangeboden wordt via dit kennisportaal is afkomstig van externe wetenschappelijke centra, onderzoeksgroepen en individuen met een gedegen verpleegwetenschappelijke achtergrond.
Deze kennis wordt aangeboden via een rechtstreekse link naar de kennisbron van de ontwikkelaar, waardoor de authenticiteit en de eigendom van de kennis gegarandeerd is.
In geval kennis wordt aangeboden van niet-medische professionals of organisaties zal dit expliciet vermeld staan.
Al de aangeboden kennis is voorafgaandelijk gescreend door een panel van Belgische experten in het verpleegkundig veld door middel van een gevalideerde methodologie.
De ontwikkelaar van de aangeboden kennisbronnen blijft verantwoordelijk voor de kennis die hij/zij verspreidt.
 

(28 Feb 2017) - Link

Laatste update: 01/10/2016
 

(28 Feb 2017) - Link

This principle is not applicable to this site 

Ons adres: p/a Vergote Square 43, 1030 Brussel.
U kunt contact met ons opnemen via e-mail
 

(28 Feb 2017) - Link

De financiering van dit kennisportaal gebeurt met middelen die vrijgesteld worden door de Belgische Overheid.
 

(28 Feb 2017) - Link

Dit kennisportaal bevat geen commerciële boodschappen en of banners.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel