Certificate of compliance

Norwegian Health Informatics / Norsk Elektronisk Legehåndbok

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
13 Years

Certificate validity: valid until Nov 2021

www.legehandboka.no Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct542399

Date of initial review:

16 Oct 2007

Certificate validity:

valid until Nov 2021

Date of last visit:

17 Nov 2020

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Redaksjon, fagmedarbeidere og tekniske bidragsytere
 

(17 Nov 2020) - Link

Informasjonen i NEL er ment å støtte, ikke erstatte, forholdet mellom pasient/bruker og dennes lege eller helse-/omsorgsarbeider. Dette er angitt i et eget forbehold som er tilgjengelig fra NELs forside.
 

(17 Nov 2020) - Link

Personvern
Norsk Helseinformatikk AS respekterer taushetsplikten og personvernet for pasienter og brukere, inkludert all datainformasjon relatert til disse. Norsk Helseinformatikk AS er underlagt og vil følge minimum de lover og krav om taushetsplikt og personvern som gjelder for medisinsk stoff og helseinformasjon i de land NEL eller kopier av denne er lokalisert.
NEL er et oppslagsverk for helsepersonell, og redaksjonen mottar ikke forespørsler fra pasienter. Forespørsler og kommentarer fra helsepersonell brukes i kvalitetsforbedringen dersom det er relevant. Slike innspill besvares kun av leger i redaksjonen.
 

(17 Nov 2020) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Copyright © 2020 Norwegian Health Informatics
 

(17 Nov 2020) - Link

This principle is not applicable to this site 

Kontaktinformasjon
 

(17 Nov 2020) - Link

Sponsorforhold
NEL er et abonnementsprodukt og finansieres av abonnementsinntektene. Annonser fra offentlige etater kan etter nærmere vurdering aksepteres. Det vil da være tydelig merket som ANNONSØRINNHOLD, med egen boks i andre farger enn NEL. NHI tillater IKKE legemiddelreklame på NEL.
Selskapet Norsk Helseinformatikk AS har med utgangspunkt i NELs pasientinformasjoner, laget publikumsportalen NHI.no. Denne portalen driftes med annonseinntekter, også fra legemiddelindustrien.
 

(17 Nov 2020) - Link

Annonser fra offentlige etater kan etter nærmere vurdering aksepteres. Det vil da være tydelig merket som ANNONSØRINNHOLD, med egen boks i andre farger enn NEL. NHI tillater IKKE legemiddelreklame på NEL.
 

(17 Nov 2020) - Link

Annonser fra offentlige etater kan etter nærmere vurdering aksepteres. Det vil da være tydelig merket som ANNONSØRINNHOLD, med egen boks i andre farger enn NEL. NHI tillater IKKE legemiddelreklame på NEL.
 

(17 Nov 2020) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel