Certificate of compliance

Stichting Diagnose Kanker

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
12 Years

Certificate validity: 26 Oct 2017 - Oct 2018

www.diagnose-kanker.nl Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct348395

Date of initial review:

08 Dec 2005

Certificate validity:

26 Oct 2017 - Oct 2018

Date of last visit:

26 Oct 2017
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

SDK is een portal van én voor kankerpatienten en hun naasten zonder enig financieel gewin. (NON-PROFIT) SDK bestaat sinds 1999 SDK is gevestigd aan de Oosterhaven 29, 1671 AB In Medemblik. SDK wordt geleid NIET geleid door medische professionals, maar door(ex) kankerpatienten en hun naasten
De auteurs, welke verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de website zijn niet medisch geschoold, maar zijn door hun activeiten en betrokkenheid bij diverse gezondheids orgnisaties sinds 1999 ( in bestuur en commissies) goed in staat om de informatie op een juiste wijze weer te geven.
 

(08 Sep 2017) - Link

Collaborative platforms:

Je gaat akkoord met het volgende: geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, dreigende, seksueel georiënteerde of anderzijds verwerpelijke berichten te plaatsen, die de van toepassing zijnde regels en/of wetten schenden die gelden voor je land, het land waar “Diagnose Kanker lotgenotenforum” is gehost of de internationale wetgeving. Het plaatsen van dergelijke berichten kan ertoe leiden dat je met onmiddellijke ingang en permanent wordt verbannen van dit forum. Tevens kan je serviceprovider worden ingelicht. De IP-adressen van alle berichten worden opgeslagen om deze voorwaarden te kunnen waarborgen. Je gaat er mee akkoord dat “Diagnose Kanker lotgenotenforum” het recht heeft om ieder onderwerp te verwijderen, te wijzigen, te sluiten of te verplaatsen wanneer zij dit nodig achten. Als gebruiker ga je ermee akkoord dat de informatie die je bij ons invoert, wordt opgeslagen in een database. Hoewel deze informatie niet aan een derde partij zal worden verstrekt zonder je toestemming, kan “Diagnose Kanker lotgenotenforum” noch phpBB niet verantwoordelijk worden gehouden voor een hackpoging die ertoe kan leiden dat de gegevens vrijkomen.

(08 Sep 2017) - Link

De aangeboden informatie op deze website is bedoeld om patiënten support te bieden en/of om de informatie aan te vullen en nadrukkelijk NIET om de bestaande relatie met zijn/haar arts te vervangen en/of te verbreken. Aan deze website kan geen medisch inhoudelijke informatie worden ontleend. U dient de aangeboden informatie te bespreken met uw arts
 

(08 Sep 2017) - Link

Vertrouwelijke en persoonlijke informatie, mailadressen, toevertrouwd aan deze website en de SDK organisatie, worden op geen enkele wijze gedeeld met derden zonder nadrukkelijk en schriftelijke toestemming van de betrokkenen, Met uitzondering van die bijdragen van personen die door hen zelf doelbewust in de door hun aangeboden verhalen, verzoeken, chat én forum bijdrage worden aangeboden. Vaak om reden om in contact te komen met lotrgenoten. SDK respecteert de Nederlandse wetgeving op data bescherming en privacy. SDK wijst haar bezoekers, om het vermelden van hun persoonlijke gegevens met de nodige terughoudendheid te doen. Wij wijzen onze de bezoekers erop, dat derde partijen ( verzekeraars. werkgevers etc) deze informatie kunnen ( mis) bruiken.
 

(08 Sep 2017) - Link

Collaborative platforms:

Tevens kan je serviceprovider worden ingelicht. De IP-adressen van alle berichten worden opgeslagen om deze voorwaarden te kunnen waarborgen. Je gaat er mee akkoord dat “Diagnose Kanker lotgenotenforum” het recht heeft om ieder onderwerp te verwijderen, te wijzigen, te sluiten of te verplaatsen wanneer zij dit nodig achten. Als gebruiker ga je ermee akkoord dat de informatie die je bij ons invoert, wordt opgeslagen in een database. Hoewel deze informatie niet aan een derde partij zal worden verstrekt zonder je toestemming, kan “Diagnose Kanker lotgenotenforum” noch phpBB niet verantwoordelijk worden gehouden voor een hackpoging die ertoe kan leiden dat de gegevens vrijkomen.

(08 Sep 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Collaborative platforms:

INHOUD van bezoekers op deze website Wij verzoeken onze bezoekers om duidelijk referenties te geven omtrend de inhoud van hun artikels .berichten en chats.

(08 Sep 2017) - Link

Laatst bewerkte datum: zaterdag, december 24, 2016
 

(08 Sep 2017) - Link

lle aangeboden informatie betreffende een claim welke de werking van een behandeling en/of medicijn worden met de groots mogelijke zorg behandeld. SDK geeft er de voorkeur aan om uitsluitend door te linken naar websites , die betrwouwbaar zijn, Daarentegen waarschuwt SDK ( als een van de weinige organisaties) haar bezoekers wel voor behandelaars, en producten waarvan de werking zeer omstreden is . SDK laat zich hierin adviseren door diverse instellingen en medische adviseurs, die ook worden genoemd
 

(08 Sep 2017) - Link

Collaborative platforms:

Beheerders en gebruikers van deze website zullen alleen medische informatie toevoegen, welke geheel op waarheid berust. Bij twijfel zullen zij de informatie niet te plaatsen. of voorleggen aan proffesionals

(26 Oct 2017) - Link

Stichting Diagnose Kanker
Oosterhaven 29
1671 AB Medemblik
+(31) (0) 227547700
info(add)diagnosekanker.nl
Rabobank rek nr: 3442.12.939
Postgiro 38.2112
IBAN nr NL30 RABO 0344 212939 BIC nummer RABONL 2U
KVK: 7092281
 

(08 Sep 2017) - Link

Financiering: SDK wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van haar bezoekers en door onvoorwaardelijke sponsoring van het bedrijfsleven, zonder daar iets voor terug te verwachten, Meestal in de vorm van diensten ( hosting) en of software, apparatuur zie sponsors . SDK volgt de zelfde code als de .European Cancer Patient Coalition ECPC De SDK informatie en inhoud is onder geen enkel beding afhankelijk van welke bijdrage dan ook. De website wordt in eigen beheer gemaakt!. Er is geen enkele vorm van belangenverstrengeling,
 

(08 Sep 2017) - Link

Collaborative platforms:

SDK maakt uitsluitend gebruik van vrijwiligers, géén van de medewerkers / modertaors worden betaald en/of hebben geen enkel persoonlijk belang!. Vrijwilligers krijgen alleen en voorzover nodig persoonlijke onkosten vergoed die ten bate van SDK. zijn gemaakt

(08 Sep 2017) - Link

Op dit moment is er geen reclame te vinden op deze website, Als dit gaat veranderen, dan zal dat duidelijk worden aangegeven door een vermelding – – ADVERTENTIE Advertenties zullen niet geplaatst worden in de inhoud van de website, maar in aparte frames. NOOT: SDK heeft geen enkele invloed op reclames op de door ons doorlink websites.Merknamen: SDK zal trachten geen merknamen te noemen. Wij wijzen onze bezoekers erop dat ook altijd zelf te controleren via de daartoe geëigende websites. SDK vraagt haar (forum) bezoekers dat ook niet te doen. SDK heeft daar ook nadrukkelijk ook geen enkel belang bij! Wij zijn voor de kankerpatiënt en hun naasten, onafhankelijk van iedereen.
 

Collaborative platforms:

Wat mag beslist niet in de mailgroepen: (dit betekent een onmiddellijke uitschrijving)
Deelnemers en/of SDK bestuurders opzettelijk kwetsen via de mailgroepen.
Reclame maken voor producten, behandelingen, behandelaars en /of instellingen in wat voor vorm dan ook! (Eenmalig noemen mag, maar wij letten op herhalingen)

(08 Sep 2017) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel