Certificate of compliance

Medicalfacts

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
2 Years

Certificate validity: valid until Feb 2013

www.medicalfacts.nl Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct169758

Date of initial review:

17 Feb 2009

Certificate validity:

valid until Feb 2013

Date of last visit:

24 Dec 2018

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Janine Budding is firestarter van Medicalfacts en heeft in de afgelopen jaren Medicalfacts uitgebouwd tot een populaire website voor zorgprofessionals.
 

(07 Apr 2016) - Link

Collaborative platforms:

Moderators kunnen zichtbaar en onzichtbaar comments aanpassen en verwijderen.
Moderators kunnen een waarschuwing of een ban uitdelen aan overtreders en zijn niet verplicht een waarschwing te geven.

(07 Apr 2016) - Link

De informatie kan echter niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts. Wij willen benadrukken dat u bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met uw arts, specialist of apotheker.
 

(07 Apr 2016) - Link

Ok, includes info about Google Analytics

Cookies
 

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

bron: ANP Pers Support
 

(07 Apr 2016) - Link

1 juni 2012
 

(07 Apr 2016) - Link

This principle is not applicable to this site 

(07 Apr 2016) - Link

Medicalfacts bestaat dankzij de opbrengsten van advertenties en sponsors
 

(07 Apr 2016) - Link

De Medicalfacts.nl opereert volstrekt onafhankelijk van welke sponsor of adverteerder dan ook: organisatorisch, inhoudelijk, wetenschappelijk of anderszins. Al artikelen met uitzondering van de advertorials (aangeduid als advertorials) is door deskundigen samengesteld zonder enige beļnvloeding van sponsors of adverteerders.
 

(07 Apr 2016) - Link

Reclame voor doormiddel van linkspam of het plaatsen van advertenties in de comments zonder over leg met de redactie is niet toegestaan.
 

(07 Apr 2016) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel