Health On the Net
 
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   

img
Health On the Net celebrates its 20th anniversary
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
    Safe Use of Internet
    Pasek narzędzi HONcode
    HONcodeHunt
    Site Evaluation Form
Last Certification
   Activity
 
Informacja zwrotna 
HONcode principles  
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below: 

Narzędzie weryfikacji HONcode


English - French - German - Spanish - Russian - Romanian - Polish - Chinese 


Kwestionariusz umożliwiający ustalenie niezgodności strony Web z obowiązującymi zasadami HONcode.  W celu jednoczesnego zarejestrowania strony, proszę kliknąć tutaj

Etap 1: Czy moja strona jest zgodna z ośmioma zasadami HONcode?

 

1. Moja strona dostarcza ogólnych informacji dotyczących organizacji lub osoby odpowiedzialnej za jej zawartość merytoryczną i wygląd. Autor i / lub redakcja oraz posiadane kwalifikacje zostały opisane.

          Tak
          Nie


 

2. Moja strona prezentuje informacje, porady dotyczące medycyny lub zdrowia

  Opracowane przez osoby posiadające wykształcenie z zakresu medycyny lub zdrowia. Ich kwalifikacje zostały opisane wraz z objaśnieniem skrótów tytułów odnoszących się do ich profesji.

  Opracowane przez osoby nie posiadające kwalifikacji z zakresu medycyny lub zdrowia. Stosowna informacja została umieszczona na stronie.

  Nie wszystkie informacje medyczne / zdrowotne są przypisane konkretnemu autorowi

           

 

3. Na mojej stronie Web znajduje się notka objaśniająca, że informacje udostępniane na niej służą wsparciu / poprawie kontaktów między pacjentem i lekarzem, a nie ich zastąpieniu
          Tak           Nie

 

         


 

4. Na mojej stronie znajduje się opis misji mojego serwisu internetowego

          Tak           Nie

 

         


 

5. Na mojej stronie znajduje się opis docelowej grupy odbiorców (ogół społeczeństwa, lekarze, pacjenci, studenci…)

          Tak           Nie

 

         

 

6. Polityka poufności dotycząca adresów e-mail, informacji osobistych i medycznych użytkowników serwisu jest wyjaśniona na mojej stronie

          Tak           Nie


 

7. Czy moja strona i jej lustrzane kopie (mirrory) przestrzegają przepisów tajemnicy lekarskiej obowiązujących w kraju, w którym znajduje się ta witryna i jej lustrzane kopie?

          Tak           Nie           Nie wiem

 

         

 

8. Czy informujemy użytkowników naszej strony o dacie jej ostatniej modyfikacji?

  Tak, dla całości serwisu
  Tak, dla każdej strony zawierającej informacje medyczne i zdrowotne
  Tak, dla każdej strony mojego serwisu
  Nie

 

         


 

9. Czy moja strona zawiera informacje pochodzące z zewnętrznych źródeł?

  Tak, bez informacji źródłowej

  Tak, wraz z łączem (działającym i regularnie sprawdzanym) do strony z informacją źródłową

  Tak, wraz z bibliografią

  Nie, moja strona zawiera oryginalne teksty przygotowane przez redakcję serwisu

 

         

 

10. Czy moja strona zawiera opis korzyści wynikających ze stosowania / skuteczności pewnej określonej terapii, produktu lub usługi ?

  Tak, są one potwierdzone przez wyniki badań naukowych, opublikowane artykuły naukowe

  Tak, opierają się one na moich osobistych badaniach lub opiniach

  Nie

 

         

 

11. Adres e-mail Webmastera (odnośnik do formularza kontaktowego) jest łatwo dostępny z każdego miejsca strony?
          Tak           Nie

 

         

 

12. Czy zródła finansowania mojej strony Web zostały opisane w sposób przejrzysty?

  Dla jednostek gospodarczych :
  Tak           Nie

  Dla osobistych lub umieszczonych na bezpłatnym serwerze stron Web:
  Tak           Nie

 

         

 

13. Źródłem finansowania mojej strony jest reklama:

  Polityka reklamowa została opisana na specjalnie przewidzianej dla tych celów stronie

  Reklama została w jednoznaczny sposób oddzielona od zasadniczej zawartości serwisu

  Nie, nie znajduje się na niej żadne wyjaśnienie dotyczące wyświetlanych banerów reklamowych

  Wszystkie reklamy (banery, logo, wyskakujące okienka „pop-up” itp.) są oznaczone słowem „reklama”

  Reklama nie została oznaczona jako taka


 

14. Moja strona bierze udział w wymianie łączy HTML / banerów

  Tak, wszystkie związki pomiędzy moją stroną i innymi witrynami zostały opisane

  Tak, wszystkie związki pomiędzy moją stroną i innymi witrynami zostały opisane wraz z dochodami wynikającymi z tej wymiany

  Tak, ale nie umieszczono opisu polityki dotyczącej tej wymiany

  Nie


 

15. Na mojej stronie nie ma ogłoszeń reklamowych:

  Znajduje się na niej informacja na ten temat

  Nie ma na niej żadnej informacji na ten temat

 

         Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact