Health On the Net
  EN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   
img
Health On the Net celebrates its 20th anniversary
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
Last Certification
   Activity
 
Feedback 
HONcode principles 
    العربية
    پارسی
    Bahasa Melayu
    Català
    简体中文
    繁體中文
    Česky
    Dansk
    Deutsch
    English
    Esperanto
    Español
    Euskara
    Ελληνικά
    Français
    Galego
    עברית
    Italiano
    日本語
    한국어
    Íslenska
    Magyar
    Makedonski
    Македонски
    Nederlands
    Norsk
    Polski
    Português
    Română
    Русский
    Slovenčina
    Suomi
    Svenska
    Türkçe
    Українська
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:Prinsipper

  Kildeautoritet

All medisinsk/helseinformasjon og råd som tilbys og presenteres på dette Internett-området er gitt av personer med kvalifisert medisinsk utdanning, unntatt hvor det tydelig fremgår at informasjonen er gitt av personer/organisasjoner uten kvalifisert medisinsk utdanning.

 Principle 1 guidelines (in English)
Komplementaritet

Informasjonen på dette Internett-området er ment å støtte, ikke erstatte, forholdet mellom pasient/bruker og dennes lege.

 Principle 2 guidelines (in English)
Personvern

På denne Internett-serveren respekteres taushetsplikten og personvernet for pasienter og brukere, inkludert all datainformasjon relatert til disse. Eieren av Internett-serveren er underlagt og vil følge minimum de lover og krav om taushetsplikt og personvern som gjelder for medisinsk/helseinformasjon i de land Internett-serveren eller kopier av denne er lokalisert.

 Principle 3 guidelines (in English)
Referanser
Der det er mulig vil informasjon på denne siden være støttet av tydelige referanser til kildedata og, hvor mulig, ha spesifikke HTML-linker til datakildene. Dato for seneste oppdatering/endring av kliniske sider vil tydelig framgå på siden (f.eks. nederst på siden).
 Principle 4 guidelines (in English)
Etterrettelighet
Utsagn som vedrører fordeler/egenskaper av en spesifikk behandling/metode, et kommersielt produkt eller tjeneste vil være dokumentert av relevante referanser på samme måte som det framgår av prinsipp 4.
 Principle 5 guidelines (in English)
Tydelig forfatterskap
Internett-sidenes designer(e) vil forsøke å tilby informasjonen så klart og tydelig som mulig, og tilby kontakt-adresser for brukere som ønsker ytterligere informasjon eller støtte. Webmaster vil angi sin e-postadresse på alle sidene på Internett-området.
 Principle 6 guidelines (in English)
Tydelighet i sponsorforhold
Støtte som er gitt til dette Internett-området vil bli tydelig angitt, såvel identiteten til kommersielle som ikke-kommersielle organisasjoner som har bidratt økonomisk, med tjenester eller materiell for Internett-området.
 Principle 7 guidelines (in English)
Ærlighet i reklame og redaksjonell politikk
Om reklame er en kilde til finansiering vil dette tydelig fremgå. En kort beskrivelse av Internett-områdets eieres reklamepolitikk vil beskrives på Internett-området. All reklame og annet promoteringmateriell vil presenteres for brukeren på en måte og i en slik sammenheng at det tydelig skiller seg fra den opprinnelige informasjonen som er skapt av institusjonen som vedlikeholder Internett-området.
 Principle 8 guidelines (in English)
Version 1.6. April 1997 Norwegian translation by Pål-Didrik Hoff Roland, Pharmacist, Advisor
RELIS Midt-Norge Avdeling for legemidler,
Regional Hospital of Trondheim, Norway
Online Text to Speech by ReadSpeaker

img
Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact