Health On the Net
  EN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   

img
Health On the Net celebrates its 20th anniversary
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
Last Certification
   Activity
 
Feedback 
HONcode principles 
    العربية
    پارسی
    Bahasa Melayu
    Català
    简体中文
    繁體中文
    Česky
    Dansk
    Deutsch
    English
    Esperanto
    Español
    Euskara
    Ελληνικά
    Français
    Galego
    עברית
    Italiano
    日本語
    한국어
    Íslenska
    Magyar
    Makedonski
    Македонски
    Nederlands
    Norsk
    Polski
    Português
    Română
    Русский
    Slovenčina
    Suomi
    Svenska
    Türkçe
    Українська
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:Принципи

Авторство
Секој медицински или здравствен совет обезбеден и хостиран на овие страници ќе биде даден од медицински образовани и квалификувани професионалци, освен ако е дадена јасна изјава дека дел од советите се понудени од медицински не-образовани лица или организации.
 Работнадефиницијаза Принцип 1
Комплементарност
Информациите дадени на овие страници треба да го поддржат и дополнат, а не да го заменат односот кој постои помеѓу пациентот/посетител на овие страници и неговата/неговиот постоечки доктор/докторка.
 Работнадефиницијаза Принцип 2
Доверливост
Доверливоста на податоците кои се однесуваат на одредени пациенти и посетители на веб-сајтови од областа на медицината и здравството, вклучувајќи и податоци поврзани со нивниот идентитет, се почитува од страна на овој веб-сајт. Сопствениците на овој веб-сајт се обврзуваат да ги почитуваат или да ги надминат правните барања за доверливост на медицински/здравствени информации коишто се применуваат во земјата каде што се лоцирани овој веб-сајт и неговите огледални веб-сајтови.
 Работнадефиницијаза Принцип 3
Презентирање на информации
Информациите содржани на овој веб-сајт треба да бидат дополнети со јасно наведување на изворните податоци, како и обезбедување на HTML линкови до изворот на информации онаму каде што е можно. Датата на последната ревизија и модифицирање на медицинските и клиничките податоци на веб-сајтот треба да биде јасно прикажана (како на пример на дното од страницата).
 Работнадефиницијаза Принцип 4
Оправданост на тврдења
Секое тврдење поврзано со корисноста при изведувањето на одреден третман, конзумирањето на одреден комерцијален производ или услуга, ќе биде поддржано со соодветни и избалансирани докази, притоа почитувајќи го начинот на презентирање на податоците образложен погоре во Принцип 4.
 Работнадефиницијаза Принцип 5
Транспарентност на авторството
Дизајнерите на овој веб-сајт се обврзуваат да ги презентираат информациите на најјасен можен начин и да обезбедат контакт адреси за посетителите кои бараат понатамошни информации или поддршка. Веб-мастерот се обврзува да ја прикаже нејзината/неговата електронска (е-мејл) адреса јасно низ сите страници на овој веб-сајт.
 Работнадефиницијаза Принцип 6
Транспарентност на спонзорствата
Поддршката на овој веб-сајт ќе биде јасно идентификувана, вклучувајќи гои идентитетот на комерицјланите и не-комерицјланите организации кои придонесуваат со финансирање, услуги или обезбедување на материјали за овој веб-сајт.
 Работнадефиницијаза Принцип 7
Чесност во рекламирањето и уредувачката политика
Ако рекламирањето претставува извор на финансирање, истото треба јасно да биде наведено. Исто така, треба да биде обезбеден и краток опис на политиката на рекламирање прифатена од сопствениците на веб-сајтот. Рекламирањето и другите промотивни материјали ќе им бидат презентирани на посетителите на начин и контекст кои го поттикнуваат разликувањето помеѓу нив и оригиналниот материјал создаден во институцијата којашто е одговорна за овој веб-сајт.
 Работнадефиницијаза Принцип 8
  Превод од англиски на македонски: Искра Клинкарова
Студент на Smith College, Northampton, Massachusetts, USA и на Université de Genève, Suisse (отсек политички науки и француски јазик)
Online Text to Speech by ReadSpeaker

img
Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact