Health On the Net
  EN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   

img
Health On the Net celebrates its 20th anniversary
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
Last Certification
   Activity
 
Feedback 
HONcode principles 
    العربية
    پارسی
    Bahasa Melayu
    Català
    简体中文
    繁體中文
    Česky
    Dansk
    Deutsch
    English
    Esperanto
    Español
    Euskara
    Ελληνικά
    Français
    Galego
    עברית
    Italiano
    日本語
    한국어
    Íslenska
    Magyar
    Makedonski
    Македонски
    Nederlands
    Norsk
    Polski
    Português
    Română
    Русский
    Slovenčina
    Suomi
    Svenska
    Türkçe
    Українська
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:Principi

Avtorstvo
Sekoj medicinski ili zdravstven sovet obezbeden i hostiran na ovie stranici }e bide davan od medicinski obrazuvani i kvalificirani profesionalci, osven ako e dadena jasna izjava deka del od sovetite se ponudeni od ne-medicinski kvalificirani lica ili organizacii.
 Principle 1 guidelines (in English)
Komplementarnost
Informaciite dadeni na ovie stranici se prigotveni za da gi poddr`at, a ne da gi zamenat, soodnosite koi postojat pome|u pacientot/posetitel na ovie stranici i negovata/negoviot postoe~ki doktorka/doktor.
 Principle 2 guidelines (in English)
Tajnost
Tajnosta na podatocite koi se odnesuvaat za oddelni pacienti i posetiteli na medicinski/zdravstveni VEB stranici, vklu~uvaj}i go i nivniot identitet, se po~ituva od ovie doma{ni stranici. Sopstvenicite na VEB stranicite gi po~ituvaat ili gi nadminuvaat legalnite barawa za privatnost na medicinski/zdravstveni informacii koi se primenuvaat vo zemjata i dr`avata kade {to se smesteni VEB stranicite i nivnite ogledalni stranici.
 Principle 3 guidelines (in English)
Osobenosti
Kade {to e soodevtno, informaciite koi se sodr`at na ovie stranici }e bidat poddr`ani so jasno referirawe kon izvornite podatoci i, kade {to e mo`no, }e bidat staveni specifi~ni HTML vrski do tie podatoci. Datata koga e klini~kata stranica posleden pat modificirana }e bide jasno prika`ana (n.p. na dnoto od stranicata).
 Principle 4 guidelines (in English)
Potvrdlivost
Sekoe tvrdewe za korisnosta/izveduvaweto na specifi~no lekuvawe, komercijalen produkt ili servis }e bide poddr`ano so soodvetni, vramnote`eni dokazi na na~in prika`an pogore vo Principot 4.
 Principle 5 guidelines (in English)
Transparentnost na avtorstvoto
Dizajnerite na ovie VEB stranici }e se trudat da obezbedat informacii na najjasen mo`en na~in i }e obezbedat kontakt adresi za posetitelite koi baraat ponatamo{na informacija ili poddr{ka. VEB masterot }e ja prika`e nejzinata/negovata E-mail adresa jasno niz site stranici.
 Principle 6 guidelines (in English)
Transparentnost na sponzorstvata
Poddr{kata na ovie VEB stranici }e bide jasno identificirana, vklu~uvaj}i go identitetot na komercijalnite i ne-komercijalnite organizacii koi pridonesuvaat so finansirawe, servisi ili materijali za ovie stranici.
 Principle 7 guidelines (in English)
^esnost vo reklamiraweto i ureduva~kata politika
Ako e reklamiraweto izvor za finansirawe, toa treba jasno da se prika`e. Na stranicite treba da bide prika`an kratok opis za politikata na reklamirawe prifatena od sopstvenicite na VEB stranicite. Reklamiraweto i drugite promotivni materijali }e im se prika`uvaat na gleda~ite na na~in i kontekst koj go pottiknuva razlikuvaweto pome|u nego i originalniot materijal sozdaden vo institucijata koja gi sozdava ovie VEB stranici.
 Principle 8 guidelines (in English)
  Macedonien translation by Prof. Dr. Mirko Spiroski
Institute of Immunobiology and Human Genetics,
Institutes, Faculty of Medicine
Online Text to Speech by ReadSpeaker

img
Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact