Certificate of compliance

InforMed

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
13 Years

Certificate validity: 28 Jan 2014 - Jan 2016

The process of re-certification for 2018-2019 has been launched, however we do not have any feedback from the webmaster about the changes requested during the re-evaluation.

www.informed.hu Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct247131

Date of initial review:

26 Sep 2000

Certificate validity:

28 Jan 2014 - Jan 2016

Date of last visit:

08 Jul 2017
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Az orvos válaszol
Rovatvezető:
dr. Szendei Katalin
belgyógyász, háziorvos
 

(09 Feb 2016) - Link

Collaborative platforms:

Regisztráció, adatvédelem, fórum, moderálási alapelvek
Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez (fórum, hírlevél, szakmai tartalom) regisztráció szükséges. Adatait bizalmasan kezeljük, Adatvédelmi irányelveink külön oldalon elérhetők. A fórumozók adatai nem, de a felhasználónevük mindenki számára láthatók, a bejegyzéseket az adminisztrátor a felhasználó kérésére törli.
A Fórumon megjelenő tartalmakat adminisztrátorunk rendszeresen moderálja, azonban az itt megjelenő írások orvosszakmai tartalmáért nem vállalunk felelősséget.
A moderátorok tevékenységüket az üzemeltető felkérésére, társadalmi munkában végzik. A moderátorok nem orvosok és nem egészségügyi végzettségűek, ezért a moderálás nem szakmai szempontok alapján történik.
Kérjük olvasóinkat, hogy a Fórumban szakértőinkhez és moderátorunkhoz hasonlóan törekedjenek a pártatlan és valós tartalmú hozzászólásokra, ellenkező esetben a hozzászólást töröljük.
A fórumban megjelenő hirdetéseket, amennyiben nem az olvasó személyes tapasztalatát mutatja be, töröljük.
A moderátorok heti rendszerességgel ellenőrzik az InforMed.hu Fórumait, de kérjük, hogy ha olyan bejegyzést talál, amely megítélése szerint sérti a Fórum alapelveit, jelezze az email címen.

(09 Feb 2016) - Link

Az oldalon megjelenő szakmai információ természetesen nem helyettesíti, de kiegészítheti a látogató és orvosa közötti kapcsolatot.
 

(09 Feb 2016) - Link

A InforMed2002 kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelező, a InforMed2002 felhívja a felhasználó figyelmét adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
Az érintettet tájékoztatni kell adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a InforMed2002 az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Adatok felvétele, rögzítése és kezelése során alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.
A InforMed2002 kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A InforMed2002 kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan 3. személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Mindezen keretek között a InforMed2002 által alkalmazott konkrét szabályok:
1. A szervereink által automatikusan naplózott információk. Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.
2. Cookie-k. Egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t használunk, melyet a felhasználóink számítógépén helyezünk el . A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a InforMed2002 előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről.
3. Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok.
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.
Az orvostudományi szekció adatait elsősorban a szakmabelieknek szánjuk. Örülnénk, ha a törvények lehetővé tennék, hogy - az amerikai orvosi szerverekhez hasonlóan - bárki szabadon informálódhatna. Az olvasót mi nagykorúnak tekintjük, a törvények azonban nem. A regisztráció alkalmazásával kívánjuk figyelmeztetni az olvasót arra, hogy a fellelt dokumentumokat, hasonlóan bármely orvosi folyóirathoz, saját felelősségére olvashatja.
Ismeretes például, hogy a gyógyszerreklámokat törvény szabályozza, elvileg a nagyközönségnek szánt írásokban még az adott gyógyszer nevét sem szabad leírni, csak a hatóanyagot lehet feltüntetni.
Az információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk róluk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. Egyes információkat összesített és feldolgozott formában egyes partnereink rendelkezésére bocsáthatunk abból a célból, hogy partnereink a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.
4. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatáskínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni és a felhasználó hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.
5. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például könyváruház). Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.
6. Nyilvános kommunikációs lehetőségek.
A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (például fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a InforMed2002nak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a InforMed2002 írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény). A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.
 

(09 Feb 2016) - Link

Collaborative platforms:

Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez (fórum, hírlevél, szakmai tartalom) regisztráció szükséges. Adatait bizalmasan kezeljük, Adatvédelmi irányelveink külön oldalon elérhetők. A fórumozók adatai nem, de a felhasználónevük mindenki számára láthatók, a bejegyzéseket az adminisztrátor a felhasználó kérésére törli.

(09 Feb 2016) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

2014-04-01 21:45:56
 

(09 Feb 2016) - Link

This principle is not applicable to this site 

dr. Glanz János főszerkesztő
E-mail: info(kukac)informed.hu
dr. Makara Mihály orvosigazgató
E-mail:
dr. Szendei Katalin rovatvezető
Az orvos válaszol
 

(09 Feb 2016) - Link

Finanszírozás és hirdetési alapelvek
Az InforMed portál az InforMed 2002 Kft. tulajdona, a felhasználók számára ingyen hozzáférhető. Fenntartását részben reklámok, részben más cégek számára végzett munkák teszik lehetővé. A távoktatás jelképes regisztrációs díját a Semmelweis Egyetem határozza meg.
A hirdetések közzétételekor figyelembe vesszük a jogszabályi előírásokon túl azt is, hogy a reklámok szakmailag elfogadott, kipróbált és valódi gyógyhatással rendelkező termékeket, szolgáltatást hirdessenek. A szponzorált tartalmat az olvasó egyértelműen meg tudja különböztetni az InforMed portál saját tartalmától.
 

(09 Feb 2016) - Link

Collaborative platforms:

A moderátorok tevékenységüket az üzemeltető felkérésére, társadalmi munkában végzik. A moderátorok nem orvosok és nem egészségügyi végzettségűek, ezért a moderálás nem szakmai szempontok alapján történik.

(09 Feb 2016) - Link

A szerkesztőségünk által írt cikkek tartalmát nem befolyásolják az oldalon található hirdetések.
 

(09 Feb 2016) - Link

A fizetett PR cikkek és bannerek Hirdetés vagy (x) jelöléssel jelennek meg oldalainkon és egyértelműen elkülönülnek a saját tartalomtól.
 

(09 Feb 2016) - Link

Collaborative platforms:

A fórumban megjelenő hirdetéseket, amennyiben nem az olvasó személyes tapasztalatát mutatja be, töröljük.

(09 Feb 2016) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel