Health On the Net
  EN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   
img
Health On the Net celebrates its 20th anniversary
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
Last Certification
   Activity
 
Feedback 
HONcode principles  
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:Работна дефиниција за Принцип 7-Обелоденување на финансиската конструкција на веб-сајтот

Како се финансира веб-сајтот?

Вашиот веб-сајт мора да содржи изјава информирајќи за начинот на финансирање на истиот. Ова е задолжително за сите типови на веб-сајтови, вклучувајќи индивидуални веб-сајтови (изработени од физички лица) кои немаат надворешни извори на финансирање, како и веб-сајтови спонзорирани од владини агенции, фармацевтски компании или други комерцијални ентитети.

Важни прашања:

-Вие сте училиште, универзитет или друг јавен сервис и сте спонзорирани од одредена владина агенција; дали истото е наведено на вашиот веб-сајт?
-Вие сте креирале ваш сопствен веб-сајт без надворешни извори на финансирање; дали вашите посетители се информирани за тоа?
-Вие сте одговорни за одржувањето на веб-сајт на одредена приватна или државна компанија која го финансира истиот; дали ова е објавено на веб-сајтот?
Online Text to Speech by ReadSpeaker

Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact