Health On the Net
  EN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   
img
Health On the Net celebrates its 20th anniversary
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
Last Certification
   Activity
 
Feedback 
HONcode principles  
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:Работна дефиниција за Принцип 4-Презентирање и документирање на информации: авторот и датумот на публикација треба да бидат наведени

Во научните кругови и во секторот на јавно здравство, знаењето и информациите еволуираат брзо. Затоа е неопходно да ги информирате вашите посетители за датумот на публикација и ревизија и јасно да ги наведете научните или официјални извори на сите здравствени информации цитирани во статиите на веб-сајтот.

Што се однесува до клинички податоци и медицинска содржина, датумот на публикација и датумот на последната извршена ревизија на податоците се важни и треба да бидат наведени.

Датумот на последната ревизија на целиот веб-сајт или датумот на правата на сопственост [copyright date] не се доволни во обидот да се придржувате кон овој принцип. Притоа, датумот на "последна ревизија" на веб-сајтот не смее автоматски да биде наместен да ја покажува денешната дата.
Резултати од анкети спроведени од страна на HON всушност покажуваат дека претходно споменатата практика го намалува кредибилитетот на веб-сајтот. Дотолку повеќе што посетителот има право да знае дали одредена медицинска информација е релативно нова или стара повеќе години.

Важни прашања:

-Од каде потекнува одредена информација?
-Која литература е користена за да се дојде до информации за одредена статија на вашиот веб-сајт?
-Библиографијата треба да биде вклучена, со директни линкови [hypertext links], ако е тоа можно.
-Датумот на последната ревизија треба да се појавува на секоја страница од веб-сајтот. За клинички информации и медицински статии, предлагаме да биде вклучен и датумот кога одредена статија е напишана.

Online Text to Speech by ReadSpeaker

Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact