Health On the Net
  EN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   
img
Health On the Net celebrates its 20th anniversary
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
Last Certification
   Activity
 
Feedback 
HONcode principles  
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:Работна дефиниција за Принцип 1-Авторот на информации треба да биде наведен

Авторот на сите медицински информации презентирани на вашиот веб-сајт мора да биде споменат. Неговото/нејзиното образование исто така треба да биде обелоденето. Ова може да се направи на секоја од страниците од вашиот веб-сајт кои поседуваат медицински информации или на посебна страница која ќе презентира информации за консултативниот одбор или уредничкиот одбор на сајтот ["Advisory Board " или " Editorial Board"]. Професионалните квалификации на личноста која ги доставува/презентира информациите (автор, веб-мастер и/или уредник) треба да бидат уредно наведени и да припаѓаат на една од следниве категории: пациент, интернет специјалист, медицинско лице или друго лице од областа на здравството. Ако личноста којашто ги обезбедува информациите е доктор, неговата/нејзината специјалност треба да бидe исто така наведена.
Веб -сајтот мора да обелодени ако авторот на медицинските информации не е медицинско лице.

Важни прашања:

-Дали се споменати авторите на сите медицински информации?
-Дали се наведени нивните професионални квалификации?

Забелешка:
Сите скратеници коишто се однесуваат на професионални титули и именувања (како д-р, м-р, итн.) треба да бидат објаснети при секое појавување на скратеницата или пак на страницата со информации за луѓето ангажирани во подготвувањето на веб-сајтот (којашто би можела да биде насловена "За Нас").

View the HONcode principles View the HONcode complete guidelines
Apply for HONcode accreditation
Online Text to Speech by ReadSpeaker

Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact