Certificate of compliance

Praten over Gezondheid

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode

Certificate validity: 18 Dec 2013 - Dec 2015

www.pratenovergezondheid.nl Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct887339

Date of initial review:

04 Dec 2013

Certificate validity:

18 Dec 2013 - Dec 2015

Date of last visit:

18 Jan 2016
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Team
 

(04 Dec 2013) - Link

De informatie aangeboden op de website van POG is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patient/site bezoeker
en zijn/haar dokter. De website toont ervaringen, dus geen medische adviezen. Voor inhoudelijke medische vragen dient u te allen tijde een arts te raadplegen. POG staat niet in voor de juistheid van de informatie of gegeven adviezen. POG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de gegeven informatie of adviezen.
 

(18 Dec 2013) - Link

Privacyverklaring
 

(18 Dec 2013) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Deze module is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal Programma Ouderenzorg / ZonMw.
 

(04 Dec 2013) - Link

We will add the dates of the interviews, when they were conducted. The site is constantly updated.
 

This principle is not applicable to this site 

Praten Over Gezondheid is mogelijk gemaakt door de ondersteuning van diverse subsidiegevers:
ZONMw
Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)
 

(18 Dec 2013) - Link

nhoud
Alle inhoud op POG is objectief verkregen en wordt niet beïnvloed door welke andere bron dan ook. Op de website wordt adverteren niet toegestaan en ook voorziet POG niet in haar inkomsten via advertentiegelden.
 

(18 Dec 2013) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site’s certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel