bannersHon
  EN | FR | DE | CN |
img
About HON
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
 
img
   

img
img
img
HON Organisatie
 HON Organisatie 
 HON Samenvatting 
img
 HON FAQ 
 Achtergrond info NL 
 Help HON 
 Copyright 
img
 HONcode 
 
Help HON

De Health On the Net foundation biedt één van ‘s werelds beste gezondheidsinformatie portalen op het internet.

Onze missie is om mensen en hun verzorgers te begeleiden in het vinden van betrouwbare medische informatie. Deze mondiale service is gratis voor alle gebruikers en is zonder commerciële doeleinden.

Om ons werk te doen, zijn wij afhankelijk van publieke en private sector donaties, subsidie voor onderzoeken, kleine bijdragen en specifieke diensten in natura (zoals vertaling van HON secties in andere talen, links en netwerken).

N.B.: Donaties zijn onderworpen aan de volgende regels:

Iedere financiële verbintenis van publieke of private sector ondernemingen met betrekking tot de HON website of opgedragen aan een project onder de verantwoordelijkheid van HON, geeft hem/haar niet het recht om de inhoud van deze website te beïnvloeden.
HON is volledig onafhankelijk van alle gepubliceerde materiële inhoud van de HON website.
Er is absoluut geen invloed van donerende partijen of partners die een deel van een project of sectie van de HON website financiëren.

Mocht het voorkomen dat er toch enige vorm van invloed wordt uitgeoefend, dan zal de overeenkomst met de betreffende partij onmiddellijk nietig worden verklaard om de geloofwaardigheid van deze website te beschermen.

Download het donatie formulier voor Genève hier.
Vind donaties formulieren op de website van de staat Genève .

Steun en contributie

Als een not-for-profit organisatie, is de Health On the Net foundation afhankelijk van externe financiering en steun om operationeel te blijven.

De volgende partijen hebben bijgedragen aan onze totstandkoming en ontwikkeling:

Ecusson de la République et du canton de GenèveREPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
De foundation uit zijn oprechte dank aan de Staat van Genève voor het bijdragen aan en het steunen van onze initiatieven en activiteiten en dankt in het bijzonder het Geneefse Ministerie van Gezondheid en Economie (DES).
De wetgeving met betrekking tot de financiering van de foundation zijn L9364 en L10410.


Het universiteitsziekenhuis van Genève steunt HON vanaf het ontstaan van de foundation.

De foundation bedankt de Provisu foundation voor zijn bijdrage en steun aan de ontwikkeling van het platform voor oogaandoeningen en de preventie van blindheid.

De foundation bedankt het Zwitserse Instituut voor Bioinformatica (SIB) voor zijn bijdrage en steun.

De foundation bedankt het WebSpanish online Spanish program, gevestigd in Lima, Peru, voor de vertaling van de website in het Spaans.

De Europese projecten WRAPIN, ActiveHealth en PIPS zijn gefinancierd door: het Staatssecretariaat voor Educatie en Wetenschap en de Europese Unie.

De certificering van de Franse medische en gezondheidswebsites wordt gefinancierd door het Franse 'Haute Autorité de Santé'.

De Health On the Net foundation wil ook graag zijn dank uitbrengen aan:


en onze adviseurs voor hun belangrijke bijdragen.


Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact