bannersHon
 
img
About HON
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
 
img
   

img
img
img
HON Organisatie
 HON Organisatie 
 HON Samenvatting 
img
 HON FAQ 
 Achtergrond info NL 
 Help HON 
 Copyright 
img
 HONcode 
 

Wat is de Health On the Net Stichting?

- De Health On the Net Stichting (HON) is een internationale stichting zonder commerciële doeleinden (not-for-profit) gebaseerd in Genève, Zwitserland. HON is een niet-gouvernementele organisatie en heeft een consultatieve status bij de ECOSOC van de Verenigde Naties.
- HON houdt zich bezig met de certificering van medische websites sinds 1996. HON heeft internationale bekendheid en is vertegenwoordigd in 118 landen. Ongeveer 7400 medische websites zijn gecertificeerd door HON.

Hoe verloopt de procedure van certificering van medische websites?

- De certificering omvat de evaluatie van een medische website door HON om zich ervan te verzekeren dat de website voldoet aan de 8 principes van de gedragscode: De HONcode
- De stichting overlegt met de verantwoordelijke voor de website de resultaten van deze evaluatie en welke veranderingen nodig zijn om de website in overeenstemming te brengen met de HONcode vereisten.
- Op het moment dat de website voldoet aan alle principes van de HONcode, verkrijgt deze het HONlogo en het certificaat.Het certificaat toont de datum van verkrijging van de HONcode en specificeert per principe hoe de website voldoet aan de HONcode vereisten. Het HONlogo wordt vervolgens afgebeeld op de homepage van de medische website.

Is de certificering permanent?

- Een automatische controle en een herziening van de medische website vindt jaarlijks plaats. Verder geeft een online klachtensysteem de mogelijkheid aan alle website bezoekers om melding te maken van niet-conforme websites. HON controleert deze klachten op juistheid en onderneemt dan stappen om ervoor te zorgen dat de website weer zal voldoen aan de eisen van de HONcode.
- Het certificaat van de website kan worden geschorst of ingetrokken als de website er geen zorg voor draagt om weer in overeenstemming met de principes te komen.

Welke websites komen in aanmerking voor certificering?

- Onder het begrip medische websites vallen de online communicatiediensten aan het publiek welke als doel hebben informatie te verstrekken over medische zaken en/of gezondheid.

Waarom vragen websites om certificering?

- De aanvraag geschiedt op vrijwillige basis. Het indienen van de aanvraag door de verstrekker van medische informatie getuigt van de betrokkenheid van zijn kant om op vrijwillige basis de kwaliteit van de medische informatie te verbeteren en laat zien dat het belang van de HONcode wordt erkend.
- De gecertificeerde websites worden opgenomen in de database van HON. Deze database wordt wereldwijd geraadpleegd waardoor grotere bekendheid wordt geworven.
- Ook is er de mogelijkheid om de HONtool te installeren welke de mogelijkheid geeft HON gecertificeerde websites te zoeken en te raadplegen. Deze HONtool kan worden gedownload van de website: http://www.hon.ch/HONtools/Patients/Plugin/Plugins_f.html

Hoeveel kost de certificering van de website?

De kosten voor de certificering zijn gratis. HON wordt gefinancieerd door verschillende partijen. Wel ligt in het vooruitzicht om in contact te treden met de Nederlandse overheid over de mogelijkheid samenwerking aan te gaan op het gebied van financiering en verbetering van de kwaliteit van gezondheidsinformatie op het internet.

Hoe kan de certificering voor de website aangevraagd worden?

- De aanvraag van de certificering kan gedaan worden op de website van HON:
http://www.hon.ch/HONcode/Webmasters/Guidelines/guidelines_nl.html

Wat zijn de 8 HONcode principes?

1. Deskundigheid: Identificatie en kwalificatie redactie en auteurs

2. Aanvullend: Het aanvullen en niet vervangen van de arts-patiënt relatie

3. Privacybeleid: Het garanderen van vertrouwelijkheid van gegevens van de website bezoeker

4. Attributie:Het citeren van bronnen van informatie en het dateren van de pagina's

5. Rechtvaardiging: De rechtvaardiging van alle claims over producten of behandelingen

6. Toegankelijkheid: De toegankelijkheid van informatie, identificatie van webmaster en contactinformatie

7. Financiering: Het weergeven van de bronnen van inkomsten

8. Openheid over reclamebeleid: Duidelijk onderscheid tussen de redactionele inhoud en reclame

 

HONcode 


Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact