bannersHon
 
img
About HON
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
 
img
   

img
img
img
HON Organisatie
 HON Organisatie 
 HON Samenvatting 
img
 HON FAQ 
 Achtergrond info NL 
 Help HON 
 Copyright 
img
 HONcode 
 

Inleiding

Internet speelt een sleutelrol met betrekking tot de toegang tot medische en gezondheidsinformatie.
Het biedt aan professionals en ook aan het grote publiek de mogelijkheid om inlichtingen op te vragen over gezondheidskwesties, toegang tot databanken, en om zich te verdiepen in de informatie
over de gezondheid. Professionals volgen medische actualiteiten via het internet, zoeken aanvullende informatie over de nieuwste behandelingen of om de dialoog aan te gaan met collega’s. Patiënten zoeken informatie over symptomen, ziektes, lotgenotencontact of nemen hun toevlucht tot zelfmedicatie. Echter, het toenemende gebruik van het internet met betrekking tot informatie over gezondheidskwesties is niet zonder gevaren. De kwaliteit van de informatie is niet altijd even optimaal, het is niet duidelijk waar de informatie vandaan komt of er is geen duidelijk onderscheid tussen de redactionele inhoud en reclame.

Oprichting Health On the Net Foundation

Het initiatief tot oprichting van de Health On the Net Foundation (HON) is genomen in 1995 onder de auspiciën van het Geneefse Ministerie  voor de gezondheid (DES) naar aanleiding van een conferentie over de rol van het internet in het domein van de gezondheidszorg. Het eindrapport, geschreven door experts uit 36 landen, pleitte voor het creëren van een orgaan gewijd aan de promotie van het effectieve gebruik van het internet in het domein van de gezondheidszorg om op die manier burgers te begeleiden in hun zoektocht naar betrouwbare medische informatie.

HON houdt zich sinds haar oprichting in 1996 dan ook bezig met de promotie van het efficiënt en betrouwbare gebruik van de nieuwste technologiën in het domein van de gezondheidszorg. HON is een stichting zonder commerciële doeleinden, gebaseerd in Genève, Zwitserland.  HON is een non-gouvernementele organisatie met een consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC). HON is dus een internationle, neutrale en onafhankelijke organisatie.

HON's missie is om internetgebruikers te begeleiden naar websites met medische en gezondheidsinformatie die begrijpelijk, betrouwbaar en relevant is. Om deze missie te vervullen werkt HON eraan om de twee grootste obstakels met betrekking tot het gebruik tot het internet te overwinnen: de toegang tot en de kwaliteit van online medische informatie.

HON's Objectieven

1. De verbetering van de kwaliteit van informatie over gezondheid op het internet onder de verantwoordelijkheid van de webbeheerders:

De verbetering van de kwaliteit van informatie over gezondheid op het internet wordt nagestreeft door middel van het certificeren van websites aan de hand van 8 ethische principes ook wel de HONcode genoemd. Het is een feit dat de HONcode de oudste en meest gebruikte ethische code op internationaal niveau is voor medische websites. De HONcode is gebaseerd op 8 criteria die zich bezig houden met de volgende aspecten:

- Deskundigheid
- Aanvullend
- Vertrouwelijkheid
- Attributie
- Rechtvaardiging
- Toegankelijkheid
- Financiering
- Openheid over advertentie en redactioneel beleid

Wat houdt de certificering van websites in? Wat is het doel van certificering?
Het objectief van de certificering is de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medische en gezondheidsinformatie die verspreid wordt via het internet.
De doelen van de certificering zijn:

  • de toename van bewustwording van de redacteurs van de website, om hen te mobiliseren om hun website te laten certificeren;
  • om internetgebruikers te helpen in de herkenning van websites die kwalitatief goed zijn;
  • om professionals te informeren over het bestaan van de certificering om hen te helpen in de oriëntatie van hun patiënten met betrekking tot de online medische informatie en om verzamelde informatie met hen uit te wisselen.

Wat doet de certificering voor het algemene publiek? Voor patiënten? Voor professionals?
De certificering maakt de redacteurs van de website bewuster van de ethische regels die worden toegepast op publieksinformatie op het internet op een zelfde manier als voor andere media. Doordat door de internetgebruikers kan worden nagegaan wie de auteurs zijn, stimuleert dit indirect de verbetering van kwaliteit van informatie.
Voor gebruikers van het internet, is de certificering een instrument welke het mogelijk maakt de medische en gezondheidsinformatie op het internet beter te beoordelen en om effectiever te profiteren van de mogelijkheden die het internet biedt.
De certificering maakt het mogelijk voor professionals informatie aan te vullen en te delen met hun patiënten zodat de kwaliteit van verzorging en behandelsrelatie, door behulp van deze aanvullende informatie, zal verbeteren.

Iedere aanvraag voor certificering wordt getoetst door een lid van het HONcode team, welke een multidisciplinaire samenstelling heeft. De certificering is gratis. De gecertificeerde websites profiteren van het HONlogo en dragen op hun beurt bij aan de identificatie van websites die de ethische principes respecteren. De gecertificeerde websites worden jaarlijks gecontroleerd op een systematische wijze waarop het certificaat hernieuwd wordt.

2. De verbetering van de toegang tot betrouwbare informatie over de gezondheid:

HON houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkelingen in de medische wereld met als doel de verbetering van de toegang tot betrouwbare informatie over de gezondheid:

- Zoekmachines
Op de website van HON worden verschillende specifieke zoekmachines aangeboden om websitebezoekers te faciliteren met de mogelijkheid tot het vinden van medische informatie.
Link: http://www.hon.ch/HONsearch/Patients/all_search_v3_nl.html

- WRAPIN (Worldwide Online Reliable Advice to Patients and Individuals)
WRAPIN is het resultaat van een drie jaar durend Europees onderzoeksproject, zijnde een zoekmachine gespecialiseerd op het gebied van gezondheid welke het mogelijk maakt om medische
informatie te verifieren met behulp van medische bronnen.
Link: http://www.hon.ch/HONtools/Webmasters/wrapin_intro.html

- HONcode toolbars
De toolbars verifieren automatisch de status van certificering van geselecteerde websites of stelt betrouwbare websites voor die verschijnen op algemene zoekmachines zoals Google en Yahoo.
Link: http://www.hon.ch/HONtools/Webmasters/proposeOurTools.html

-PIPS en Khresmoi
Onderzoeksprojecten in samenwerking met de Europese Unie. PIPS is afgesloten in 2008 terwijl het Khresmoi project recentelijk van start is gegaan. Khresmoi is een project gericht op multilinguale zoekmachines en betrouwbare multimodale biomedische informatie.
Link: http://www.khresmoi.eu/

Aanvullende informatie over HON en de HONcode

- HON heeft in 2001 deelgenomen aan het project van de Europese commissie om kwaliteitscriteria voor websites met gezondheidsinformatie te ontwikkelen. Hierbij heeft de Europese commissie in 2002 een ‘code of conduct’ aangenomen welke gebaseerd is op de principes van de HONcode. Tegenwoordig zijn wereldwijd meer dan 7400 websites in 118 landen gecertificeerd. Dit houdt in dat meer dan 10 miljoen webpagina’s zijn gecontroleerd;
- De HONcode bestaat in 35 talen;
- In Europa zijn zo’n 4.500 websites gecertificeerd in 24 landen;
- HON is in Frankrijk het officiële en exclusieve orgaan om medische websites te certificeren. Sinds 2007 heeft de Haute Autorité de Santé Francaise HON aangemerkt als officiële certificeerder van Franse medische websites. Op dit moment zijn zo’n 1200 Franse websites gecertificeerd;
- In mei 2004 tijdens het ‘eHealth Ministerial Conference 2004’ heeft HON de prijs ‘eEurope Award for Health’ overhandigd gekregen in de categorie ‘eHealth Information tools and services for citizens’. HON heeft daarbij meer dan 100 deelnemers voor de award achter zich gelaten;
- HealthOnNet.org wordt bezocht door meer dan 750.000 mensen uit verschillende landen die bij
benadering 3.000.000 pagina’s per maand bezoeken;
- HON faciliteert zo’n 27.000 webpagina’s per dag;
- Het grootste deel van de meest bezochte resultaten met betrekking tot medische websites via
Google zijn gecertificeerd met de HONcode.


Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact